Belastingdienst helpt met aangifte starters- en zelfstandigenaftrek

Onder het motto ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker’ denkt de Belastingdienst graag met de zzp’er mee. Zo ook in dit geval. Stichting ZZP Nederland werd benaderd om een brief van de Belastingdienst, waarin met een handige tabel nog eens wordt uitgelegd wanneer u wel en wanneer u niet recht heeft op starters- en zelfstandigenaftrek, met u delen. Hieronder treft u de brief, oorspronkelijk bedoeld voor parttime ondernemer, aan die de Belastingdienst al naar meerdere zzp’ers heeft gestuurd om ze te helpen hun aangifte correct in te voeren:

 

Betreft: Zelfstandigenaftrek en startersaftrek in uw aangifte

Geachte zelfstandige,

U hebt mogelijk recht op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Dat kan u een flink fiscaal voordeel geven. Dit jaar besteden we extra aandacht aan deze aftrekposten.

Hebt u recht op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek?
Omdat u zowel inkomen uit loondienst hebt als winst uit onderneming, is het even extra opletten. In het schema op de volgende bladzijde kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Aangifte doen
Hebt u recht op de zelfstandigenaftrek? Dan mag u deze opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting 2011 in de rubriek 'ondernemersaftrek'. Hetzelfde geldt voor de startersaftrek, als u daar ook recht op hebt.

Wilt u uw aangifte verbeteren?
Hebt u al aangifte gedaan met aftrek van de zelfstandigenaftrek of de startersaftrek en ziet u nu dat u daar geen recht op had? Of voldoet u wel aan de voorwaarden en wilt u deze aftrek alsnog? Stuur dan een aangepaste aangifte in.

Twijfelt u of u recht hebt op de aftrek, of hebt u een andere vraag?
Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
 

Met vriendelijke groet,

namens de inspecteur

 

Schema: hebt u recht op de zelfstandigenaftrek of de startersaftrek?

(zie ook de Toelichting onder het schema)

 

1. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

 

2. Werkte u in 2011 minimaal 1.225 uur in uw onderneming
en hebt u deze uren ook bijgehouden?

 

Is uw antwoord op vraag 1 of 2 of op beide vragen 'Nee'?
Dan hebt u geen recht op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Is uw antwoord op allebei de vragen 'Ja'? Ga dan verder.

Kies wat voor u geldt:

U hebt uw onderneming nog geen
5 jaar

 

U hebt uw onderneming 5 jaar of langer

 

 

U hebt recht op de zelfstandigenaftrek.

 

Komt u ook in aanmerking voor de startersaftrek?
Ga daarvoor naar vraag 3 hieronder.

 

 

3. Besteedde u in 2011 meer dan de helft van uw totale werktijd aan uw onderneming?

Let op: de reistijd van en naar uw werkgever hoort bij de uren die u telt bij loondienst, dus niet bij uw onderneming.

 

 

3. Hoe vaak hebt u de zelfstandigenaftrek in vorige jaren al gebruikt?

 

Is uw antwoord op vraag 3 'Ja'? Dan hebt u recht op de zelfstandigenaftrek.

 

Omdat uw onderneming langer dan 5 jaar bestaat, is de zelfstandigenaftrek niet hoger dan de winst.

 

U hebt geen recht op startersaftrek, omdat u deze onderneming langer dan 5 jaar hebt.

 

Is uw antwoord op vraag 3 hierboven:

  • 'nog nooit’, ‘1x' of '2x': dan hebt u ook recht op de startersaftrek
  • '3x' : dan hebt u alleen recht op de zelfstandigenaftrek.
    U kunt de startersaftrek maximaal drie keer gebruiken.

 

Toelichting

Dit schema dekt enkele minder voorkomende gevallen niet. Zie hiervoor het Handboek Ondernemen:

  • In paragraaf 5.3.2 vindt u meer informatie over de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.
  • In paragraaf 1.2 staat wanneer u ondernemer bent.

Het gaat om de situaties: 65 jaar of ouder en de combinatie arbeidsongeschikt en starter.

Was er bij u in 2011 sprake van zwangerschap, buitenlandse belastingplicht of terugkeer uit een BV?
Voor een antwoord of u in die situatie recht hebt op de zelfstandigenaftrek of de startersaftrek kunt u bellen met de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Deel deze pagina: