Belastingdienst: herstelmogelijkheid 10% winstvermindering in inkomstbelasting

Minister van Financiën

De minister van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen van de leden van de Tweede Kamer Crone en Smeets. Zij hadden de minister gevraagd hoe hij denkt de ondernemers tegemoet te komen met de voorlopige aanslagen voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Hierbij wordt namelijk geen rekening gehouden met de 10% vermindering van de winst, welke per 1 januari 2007 van kracht is geworden. De heren Crone en Smeets zijn bang dat de ondernemers ieder afzonderlijk bezwaar moeten aantekenen.

In antwoord op hun vraag deelde de minster mee dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende inkomensbestanddelen die samen het box 1 inkomen vormen (onder meer winst uit onderneming, belastbaar loon, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, belastbare inkomsten uit eigen woning). Hierdoor kan de winst uit onderneming dan ook niet worden verminderd met 10%.

Een herstelactie waarbij alsnog rekening gehouden kon worden met de 10% winstvrijstelling zou te lang duren en een zware wissel trekken op de belastingdienst. De herstelactie zou pas rond augustus 2007 kunnen worden uitgevoerd, terwijl ondernemers vóór 1 augustus 2007 hun schattingsformulier 2007 bij de Belastingdienst moeten inleveren, waarop zij een schatting moeten doen van hun inkomen in 2007.Om deze redenen is afgezien van het uitvoeren van een herstelactie voor de voorlopige aanslagen 2007 ten behoeve van de 10% winstvrijstelling.

De oplossing voor het probleem is nu geworden dat ondernemers door de Belastingdienst binnen vier weken schriftelijk over de herstelmogelijkheid via het schattingsformulier worden geïnformeerd. Indien een ondernemer eerder een voorlopige aanslag wenst te ontvangen waarin rekening is gehouden met de 10% winstvrijstelling, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst legt dan een nadere voorlopige aanslag op. Bij het indienen van zo'n verzoek kan de ondernemer gebruik maken van het standaardformulier dat hij bij de voorlopige aanslag heeft ontvangen. Het formulier is ook te downloaden van de site van de Belastingdienst.


Deel deze pagina: