Belastingvoordeel voor zelfstandig ondernemers in 2008

Ministerie van Economische Zaken

Belastingvoordeel voor zelfstandig ondernemers in 2008
In een brief naar de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) op 17 december 2007, mede namens staatssecretaris Aboutaleb (SZW) en staatssecretaris De Jager (Financiën) aangegeven dat zelfstandig ondernemen in Nederland uiterst belangrijk aan het worden is.

Om zelfstandigen ook in staat te stellen enige zekerheid te verkrijgen over inkomen zullen in 2008 diverse maatregelen worden genomen. Het recht op uitkering tijdens de zwangerschap gaat op 1 juli 2008 in werking, vanaf 1 januari hebben ook recht op kinderopvangtoeslag. Diverse fiscale maatregelen zullen volgen, welke dat zijn is nog niet bekend gemaakt, maar algemeen wordt verondersteld dat het urencriterium gaat veranderen. Nu is het nog zo dat een zelfstandig ondernemer minimaal 1225 uur aan zijn bedrijf dient te besteden. Velen halen dit niet waardoor het recht op zelfstandigenaftrek komt te vervallen.

ZZP Nederland
ZZP Nederland heeft al meerdere malen gepleit voor een versoepeling van de 1225 uren norm. Volgens ZZP Nederland kan dit ook in gedeelten worden toegepast, uiteraard met verrekening van het belastingvoordeel. Ook Stef Blok van de VVD heeft hiervoor een voorstel gedaan.

VAR Verklaring - Verklaring Arbeids Relatie
Verder moet het kabinet enige helderheid geven over de verschillende vormen van de VAR verklaring. Om recht te hebben op startersaftrek, zelfstandigenaftrek en ondernemersaftrek dient men van de Belastingdienst een VAR WUO (winst uit onderneming) te ontvangen. Het laatste jaar leek de Belastingdienst veel VAR WUO verklaringen te hebben omgezet in VAR ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) waardoor duizenden mensen gedupeerd worden voor een bedrag van ca 5000 Euro netto per jaar.

De afgelopen jaren steeg het aantal zelfstandig ondernemers sterk. In 2006 waren er ongeveer 1 miljoen zelfstandig ondernemers, ruim 12% van alle mensen die in Nederland betaald werk doen. Het aantal deeltijdondernemers steeg met 25%: van 113.000 in 2003 naar 143.000 in 2006.

Naar verwachting blijft het aantal zelfstandig ondernemers verder toenemen.
Het aantal zelfstandige ondernemers is in de afgelopen jaren explosief toegenomen. In 2006 waren er ongeveer één miljoen zelfstandige ondernemers, ruim 12 % van alle mensen die in Nederland betaald werk verrichten. Het aantal deeltijdondernemers steeg van 113.000 in 2003 naar 143.000 in 2006, een stijging van 25 procent. Naar schatting zijn er ca 850.000 ZZP’ers werkzaam in Nederland.

De verwachting is dat het aantal zelfstandige ondernemers verder toeneemt. Individualisering en flexibilisering spelen daarbij een rol. Steeds meer werknemers hebben de behoefte om als ‘zelfstandig werkende’ zelf de inhoud van hun arbeidsrelatie vorm te geven en werktijden flexibel in te delen en zijn daartoe ook steeds beter in staat. Daarnaast proberen bedrijven als gevolg van toenemende internationale concurrentie hun flexibiliteit te vergroten. Het inschakelen van zelfstandige ondernemers is een van de mogelijkheden om in deze behoefte te voorzien.

Deel deze pagina: