Besteedbaar inkomen zelfstandigen daalt in 2008

Nieuwsbrief MKB en ondernemerschap

Het besteedbaar inkomen van zelfstandige ondernemers daalt in 2008 gemiddeld met 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Onder directeuren-grootaandeelhouders (dga's) is sprake van een afname van 2,25 procent. Nominaal gezien is nog wel sprake van een toename van het inkomen, maar door de hoge inflatie gaan zelfstandigen en dga’s er in reële termen gemiddeld op achteruit. Dit blijkt uit de rapportage 'Inkomens van zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders', waarin de huidige ontwikkeling van het inkomen van ondernemers centraal staat.

Gemiddeld inkomen van ondernemers neemt volgend jaar weer toe
Ondernemers hebben dit jaar te maken met een aantal lastenverzwaringen die het kabinet heeft doorgevoerd, zoals de verhoging van de AWBZ-premie, de verhoging van het tarief van de tweede schijf in de inkomstenbelasting en de verhoging van het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie. Het gemiddelde besteedbare inkomen van zelfstandigen bedraagt in 2008 naar schatting € 25.130, en voor dga's € 40.200. Hoewel de inflatie onverminderd hoog blijft, kunnen zelfstandigen en dga’s volgend jaar weer rekenen op een reële toename van het gemiddelde besteedbare inkomen, door de gunstige winstontwikkeling in het MKB.

Gemiddelde premie- en belastingdruk onder ondernemers neemt toe
In 2008 bedraagt de gemiddelde premie- en belastingdruk voor zelfstandigen 34,2 procent. Deze is gelijk aan de som van de premies volksverzekeringen en de inkomstenbelasting, als percentage van het totaal belastbaar inkomen. De gemiddelde premie- en belastingdruk neemt het komende jaar naar verwachting toe, naar 36,2 procent. De toename is het gevolg van de gunstige winstontwikkeling in combinatie met het progressieve belastingsysteem, een verhoging van de AWBZ-premie en de verhoging van het belastingtarief in de tweede schijf. Voor dga’s wordt een toename van de premie- en belastingdruk verwacht van 37,4 procent in 2008 naar 39,8 procent in 2009. Dit komt voornamelijk door de toename van de inkomstenbelasting, als gevolg van de stijgende lonen.

Deel deze pagina: