Bijna 1 miljoen zelfstandigen in Nederland

CBS Webmagazine

Volgens cijfers van het CBS zijn er in Nederland na het vierde kwart van 2007 zo´n 960 duizend zelfstandigen. Daarnaast is met name de groep met een vaste baan sterk gestegen.

Vrouwen vaker vaste baan
Ongeveer 5,8 miljoen personen van de in totaal 7,8 miljoen tellende beroepsbevolking, hadden een vaste baan, bijna 570 duizend werknemers hadden een flexibele arbeidsrelatie.

Na een gestage daling van enkele jaren is sinds het begin van 2006 het aantal werknemers met een vaste baan weer gestegen. Deze stijging zette in 2007 stevig door. In het vierde kwartaal van 2007 waren er 2 procent meer werknemers met een vaste baan dan een jaar eerder. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen begon de stijgende trend al in 2003. In 2007 zet deze stijgende lijn nog altijd door. De stijging van het aantal vaste arbeidsrelaties is volledig toe te schrijven aan vrouwen, vooral van middelbare leeftijd. Het aantal mannen met een vaste arbeidsrelatie bleef in 2007 vrijwel gelijk.

Deel deze pagina: