Nieuws

Brandbrief ZZP Nederland heeft succes: ZZP en coronavirus: kan ik hulp krijgen

Het coronavirus krijgt onderhand flinke greep op de Nederlandse economie. Zzp’ers beginnen de gevolgen te merken, vaak direct in hun portemonnee. Wat zijn de mogelijkheden als je als zzp’er tijdelijk in zwaar weer komt ten gevolge van het coronavirus?

Welke hulp is er?

Onderstaande mogelijkheden zijn goede aanzetten maar voor ZZP Nederland nog niet genoeg. In onze onze brandbrief (pdf) van 16 maart hebben wij gevraagd om meerdere oplossingen die helaas niet alle zijn ingewilligd. Zo hebben wij gevraagd om compensatie tot minimumloon en niet sociaal minimum.

Er worden ons nu vele vragen gesteld die we nu nog niet kunnen beantwoorden, maar die we wel voorleggen aan de verantwoordelijke ministeries. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met grensarbeiders, met deeltijd zzp'ers, dga's en welke sectoren mee kunnen doen aan de zogeheten compensatieregeling voor getroffen sectoren. Wij hebben nu helaas nog niet alle antwoorden, maar zodra wij meer weten melden wij dat op deze pagina.

Momenteel zijn er voor zzp’ers meerdere mogelijkheden:

1. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is een al bestaande maatregel die per 17 maart 2020 in positieve zin is aangepast voor de ondernemers. 

De originele uitgangspunten van de reguliere Bbz worden, voorlopig voor een periode van 3 maanden, versoepeld op de volgende punten:

  • er komst een versnelde procedure, i.p.v. 13 weken duurt de aanvraag maximaal 4 weken, waarbij ook een voorschot tot de mogelijkheden behoort.
  • er is geen partnertoets en geen vermogenstoets (anders dan bij reguliere Bbz of bijstand).
  • de toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • het is geen krediet, maar een uitkering die niet terugbetaald hoeft te worden.
  • het is een aanvulling tot het sociaal minimum. Tot hoeveel u maximaal kunt worden aangevuld lees je hier.

Je moet via de gemeente de uitkering aanvragen. Maar let op: deze regeling is nog maar net van kracht. Het heeft nog geen zin om deze week je al te melden voor de Bbz-regeling. de gemeenten kunnen je nog niet helpen, ze hebben nog enkele dagen nodig.

2. De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

De BMKB wordt in omvang verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Je vraagt de BMKB niet zelf aan, dit gebeurt via jouw financier. Lees meer over het aanvraagproces BMKB.

Uitstel Belastingdienst

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Dat kon altijd al. Maar nu kan je, op basis van de aanslag, ook voor de omzetbelasting uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. 

Let op: pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kan je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.

Waarop wordt beoordeeld?
Wat moet er in de brief waarin je uitstel van betaling aanvraagt:

  • dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • dat jouw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • dat jouw onderneming levensvatbaar is.

Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

Lees hier hoe je uitstel van betaling aan kunt vragen.

Verlagen voorlopige aanslag

Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen nu minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting.
Via deze link lees je op de website van de Belastingdienst hoe je jouw voorlopige aanslag 2020 kunt verlagen. De verlaging kan je ook bij de boekhouder of administrateur laten regelen.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Zoals het nu lijkt kunnen ondernemers in deze sectoren voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening krijgen. 

De precieze voorwaarden, dus ook wie precies aanspraak kan maken op deze noodvoorziening wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Rentekorting op microkredieten van Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 17 maart 2020