Brief over PGB maakt weg vrij voor meer zzp'ers in de zorg

Leo Vollebregt, bestuurder zorg, Stichting ZZP nederland

Een brief van de staatssecretaris van VWS, waarin wordt uitgelegd hoe de toekomst voor de zorgverlening er uitziet, is gisteren eerder dan gepland uitgelekt. Er staan een aantal suggesties in voor het aanbieden van zorg in natura in de toekomst maar er zijn ook nog erg veel vragen onbeantwoord. Hieronder onze eerste reacties op de brief.

Positieve punten uit de Brief

  • Het belang van de ZZP’ers als innovatieve, klantgerichte en flexibele zorgverleners wordt erkend. Maar liefst 30% van alle PGB-houders maakt dankbaar gebruik van ZZP’ers zo blijkt uit een eergisteren verschenen rapport van Regioplan .
  • Als bij door reguliere zorgverleners te leveren de zorg in natura ( Zin),  niet toereikend is, dan kan  de cliënt, met een goed zorgplan,  een beroep doen op een  nieuwe vergoedingsregeling voor complexe en uitgebreide ( minimaal 10 uren per week) zorg.
  • Het direct contracteren van zelfstandigen zoals ZZP’ers zal vanaf 1 januari 2012 mogelijk worden en worden gestimuleerd
  • Mantelzorgers die veel en complexe zorg leveren kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.

Punten van kritiek op de Brief

  • De cliënt verliest een deel van zijn/haar eigen regie. Hij/zij mag wel aangeven hoe de zorg geleverd moet worden, maar het is het zorgkantoor of de zorgverzekeraar die uitmaakt of betere zorg dan de reguliere Zin geleverd en betaald gaat worden
  • Er zullen forse bezuinigingen in de PGB komen, dat is ook nodig gegeven de enorme groei die de PGB heeft doorgemaakt en zou houden, maar nu worden grote omwegen gezocht om via de verzekeraar te gaan regelen wat de cliënt met een PGB zelf ook al kon namelijk aangeven wie, waar en wanneer zorg komt leveren.

Wat kan en moet er beter gaan voor de ZZP’ers?

Stichting ZZP Nederland is vanaf april dit jaar direct betrokken bij de besprekingen met VWS en de zorgverzekeraars over de toelating van zelfstandigen en de toekomst van het PGB. Dat proces gaat echter erg traag en er zijn te weinig middelen voor om de ZZP’ers op grote schaal direct toegang te geven tot de PGB zorg.

  • Vele nieuwe toetreders hebben bij de zorgverzekeraars aanvragen ingediend voor toelating en voldoende budgeturen om in 2012 met  o.a. ZZP’ers zorg te kunnen gaan leveren, die verzoeken zijn nog nauwelijks gehonoreerd en de verzekeraars roepen geen budget hiervoor te hebben , op die wijze worden onnodig veel ZZP’ers die graag flexibele zorg willen leveren buiten de zorg gehouden.
  • De oplossingen in de brief zijn teveel gericht op de klassieke zorgverleners. Zo staat er bijvoorbeeld in de brief dat mantelzorgers als werknemers door de zorginstellingen aangenomen kunnen worden. Onze stelling is dat zowel de formele als informele zorgverleners veel beter ZZP’ers kunnen worden om zo optimaal en flexibel zorg aan de clienten te kunnen leveren. Ook moet het mogelijk worden om met zelfstandig opererende groepen van ZZP’ers zorg te bieden, of toe te treden als een regelarme zorggroep. In de brief worden deze zaken nauwelijks genoemd en is de concrete uitwerking vaag en ontoereikend.
  • De ZZP’ers hebben erg veel last van de VAR en andere fiscale regels, waardoor ze niet als zelfstandige worden erkend maar een gezagsverhouding wordt veronderstelt. VWS en de belastingdienst hebben nog steeds geen sluitende oplossing om de ZZP’ers, te vrijwaren van uitsluiting  (boycot), door ACTIZ leden, dan wel het lopen van grote risicos op naheffingen door de belastingdienst.

Wij zullen na deze eerste analyse,  die we u niet wilden onthouden, ons actief blijven inzetten voor meer ZZP’ers in de (PGB) zorg en het bereiken van voldoende praktische regels en middelen, om die ZZP’ers ook echt toe te laten, want zoals iedereen erkent; de ZZP’ers zijn van groot belang voor betere en flexibelere zorg nu en in de toekomst.

 

Deel deze pagina: