Buitenlandse tegoeden moeten toch worden overlegd aan Belastingdienst

Ministerie van Financiën

Drie belastingplichtigen aan wie was gevraagd informatie te verschaffen over buitenlandse tegoeden zijn verplicht deze aan de Belastingdienst te overleggen. Dat blijkt uit de uitspraken van drie kortgedingen die eind november hebben gediend bij de rechtbank Middelburg en de rechtbank Amsterdam. De Belastingdienst is in alle drie de kort gedingen in het gelijk gesteld. In de Amsterdamse zaken is met spoed hoger beroep ingesteld. In die zaken heeft Hof Amsterdam vorige week de twee uitspraken van de rechtbank bevestigd.
Naar aanleiding van uit het buitenland ontvangen informatie over deze belastingplichtigen wilde de Belastingdienst gegevens ontvangen over de aangehouden buitenlandse tegoeden in de afgelopen twaalf jaren. De belastingplichtigen weigerden deze gegevens af te geven voordat ze inzage hadden gehad in de informatiepositie van de inspecteur. De rechter heeft nu in de verschillende zaken de door de Belastingdienst geëiste dwangsommen toegewezen. Belastingplichtigen moeten alsnog de gevraagde stukken overleggen.
Met de uitkomst van deze procedure zijn voor dit soort zaken twee standpunten van de Belastingdienst bevestigd. Belastingplichtigen zijn verplicht de vragen van de inspecteur te beantwoorden zonder dat zij daar eenzijdig voorwaarden aan kunnen verbinden. Daarnaast is nog eens vastgesteld dat de civiele rechter, nu een gelijkwaardig fiscaal instrument ontbreekt, bevoegd is om een oordeel te geven over de afdwingbaarheid van verzoeken om informatie door de Belastingdienst.

Deel deze pagina: