Bureau Zelfstandigen in Delft zoekt samenwerking met UWV en CWI

Gemeente Delft

Ieder jaar stelt het Bureau Zelfstandigen (BZ) van de gemeente Delft een verslag op van de uitvoering en resultaten van de verschillende regelingen die bij hen zijn ondergebracht. Bureau Zelfstandigen regelt de uitvoering van het besluit Bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) en de gemeentelijke regeling zelfstandigen van bescheiden omvang (ZBO).

In het Bbz staat beschreven wanneer zelfstandigen voor een bijstandsuitkering en/of een bedrijfskapitaal in aanmerking komen. In 2006 werd er in Delft door 69 zelfstandigen beroep gedaan op bijstand. Daarvan zijn in totaal 41 aanvragen toegekend. Het grootste gedeelte kwam van startende ondernemers (38 in totaal) maar ook 19 zelfstandigen in de voorbereidingsperiode naar een eigen bedrijf dienden een aanvraag in. Er deden 12 reeds gevestigde ondernemers (zelfstandigen in financiële problemen, met een niet-levensvatbaar bedrijf of ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen) een beroep op bijstand. In totaal kwamen er 28 aanvragen van allochtone ondernemers binnen en 8 aanvragen werden ingediend door vrouwen.

Er zijn in 2006 slechts drie aanvragen voor IOAZ binnengekomen, waarvan er één is toegekend. Voor het ZBO kwam één aanvraag binnen die ook is toegekend.

Omdat in de praktijk blijkt dat veel (potentiële) ondernemers vaak niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het Bbz, gaat de gemeente werken aan de informatievoorziening. De informatie op de gemeentelijke website moet makkelijk vindbaar, actueel en duidelijk zijn. De gemeente zoekt ook samenwerking met partners als het CWI, het UWV en de Kamer van Koophandel om de doelgroep via meerdere kanalen te bereiken.

Het volledige jaarverslag 2006 Bureau Zelfstandigen is te vinden op www.gemeentedelft.info <http://www.gemeentedelft.info> (via zoekterm "jaarverslag bureau zelfstandigen")


Deel deze pagina: