Business-to-consumer ZZP'ers moeten btw-verhoging slikken

Rijksoverheid.nl

Eerste Kamer akkoord met Kunduz-akkoord


ZZP’ers die hun diensten en producten aan consumenten aan gaan bieden, zullen hun waar tegen 21 procent rente moeten verkopen. Dat is het gevolg van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, waarmee de Eerste Kamer gisteren in meerderheid akkoord is gegaan. Een tegenvaller voor deze groep ZZP’ers die juist had gehoopt op opschorting van deze regeling om de economische crisis gemakkelijker te boven te komen. Nu worden de goederen en diensten voor deze groep ZZP’ers duurder voor de consument, die kan immers geen btw terugvragen. Dit kan een negatief effect hebben op het koopgedrag van consumenten.

Business to Business
Een domper voor de zzp’ers die rechtstreeks met consumenten zaken doen, echter slechts een administratieve belasting voor zzp’ers die met andere bedrijven werken. Voor deze groep is het aan de ene kant meer btw betalen, maar aan de kant ook meer btw terugvragen. Per saldo verandert er dus niet zo veel. Wel moeten natuurlijk voor alle zzp’ers administratief de puntjes op de ‘i’ worden gezet. Facturen zullen vanaf 1 oktober 2012 al moeten worden geschreven met 21 procent btw.

Andere maatregelen
De Eerste Kamer stemde verder in met nog meer zaken in het door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bedachte fiscale crisispakket. Er zijn twee positieve punten te noemen. De btw op podiumkunsten wordt verlaagd van 19 naar 6 procent en de overdrachtsbelasting blijft op het eerder verlaagde niveau van 2 procent.

Daarnaast zijn er helaas nog wat minder positieve zaken te melden: er komt onder andere een aanpassing in de aftrek van deelnemingsrente opgenomen, net als een vergroeningspakket en een wijziging (lees verhoging) van de accijnzen voor alcohol en tabak.

Er zijn ook fiscale maatregelen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 die nog niet zijn besproken. Dat zal gebeuren in separate wetsvoorstellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverker, ook de maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek en een verhuurdersheffing zullen in separate wetsvoorstellen worden besproken.

Deel deze pagina: