Bussemaker doet toezeggingen over VAR Verklaring in de zorg

Naar aanleiding van vragen van de Christen Unie heeft staatssecretaris Bussemaker tijdens het vragenuurtje over de situatie van ZZP’ers in de thuiszorg enkele toezeggingen gedaan.

Staatsecretaris Bussemaker erkent dat er problemen zijn in de thuiszorg met betrekking tot een VAR verklaring en vindt het belangrijk dat ZZP’ers in de thuiszorg hun werk kunnen blijven doen. Overigens moeten zij dit wel vrijwillig kunnen doen als zelfstandige en niet gedwongen worden door instellingen die graag zien dat zorgverleners zelfstandig worden.

Inmiddels is een werkgroep opgericht die gaat zoeken naar een structurele oplossing, maar een oplossing zal er niet zijn voor 1 januari 2008. Men heeft een brief verstuurd met een noodoplossing naar de Belastingdienst waarin wordt gevraagd om lopende controles aanhouden tot meer duidelijkheid ontstaat over de nieuwe situatie, waarmee het probleem voorlopig is opgelost.

Mevrouw Vos van de PVDA had al in juli hierover vragen gesteld, toen was de staatssecretaris niet bereid om de situatie aan te passen. Mevrouw Vos: “Het gaat hier vooral om ZZP’ers die al jaren werken als zelfstandige, altijd een VAR WUO kregen en nu ineens een VAR ROW.”

Bussemaker: "Daar wordt aan gewerkt in de overleggroep om dit voor eens en altijd op te lossen."

Mevrouw Koser Kaya (D66): “Volgens de Belastingdienst kan AWBZ zorg alleen verleend worden in loondienst. Dit ontneemt veel ZZP’ers de mogelijkheid om deze zorg te verlenen. Soms wordt door de Belastingdienst zelfs met terugwerkende kracht 5 jaar loonbelasting teruggevraagd.”

Mevrouw Jet Bussemaker: "Dit lijken mij vragen voor de staatssecretaris van Financiën. Ik zal ze aan hem doorgeven en de kamer hierover zo snel mogelijk informeren, indien mogelijk binnen 1 week.."

Mevrouw Van Gijlswijk (SP): “De Belastingdienst heft ook na bij bemiddelingsorganisaties. Kan de staatssecretaris samen met de staatssecretaris van Financiën afspreken dat ook deze naheffingen stoppen, net als de loonheffingen? Kan zij ons binnen één week berichten?

Mevrouw Jet Bussemaker: "Het lijkt mij goed dat de staatssecretaris van Financiën dit ook meenneemt in zijn brief."

Wordt vervolgd...

Achtergrondinformatie:
VAR ROW in plaats van VAR WUO kost zelfstandige 5000 Euro
In het verleden kreeg vrijwel iedereen een VAR WUO Verklaring van de Belastingdienst, plotseling ziet de Belastingdienst de zaken anders en geeft al snel een VAR ROW verklaring af. Een VAR WUO geeft aan dat de zelfstandige aan alle criteria voldoet als zelfstandig ondernemer. WUO staat voor Winst Uit Onderneming. Met een VAR WUO heeft de zelfstandige recht op ondernemersaftrek, starteraftrek en 10% winstvrijstelling bij de Belastingdienst. Met een VAR ROW (Resultaat uit Overige werkzaamheden) heeft men geen recht op bovengenoemde aftrekposten. Dit betekent een lastenverzwaring van 5000 Euro voor de kleine zelfstandige met een laag inkomen.

Overheid begrijpt er weinig van
Ondertussen spreekt het huidige kabinet voortdurend over het stimuleren van kleine zelfstandigen. Met name een groep ouderen en langdurig werklozen wil men zelfstandig ondernemer laten worden. Kapitalen worden besteed aan promotie en voorlichting, adviseurs ontvangen grote bedragen voor advies aan overheid en gemeenten, subsidies voor projecten worden uitgevoerd door ambtenaren die niets begrijpen van ondernemen, terwijl de Belastingdienst met ijzeren hand regeert.

Tijd voor duidelijk beleid
Volgens ZZP Nederland wordt het tijd dat de overheid een duidelijk beleid gaat voeren ten aanzien van kleine zelfstandigen. Ca. 800.000 mensen werken inmiddels als Zelfstandige Zonder Personeel. Onder deze groep zijn veel ouderen en mensen die hun uitkering beu waren en zelf een onderneming zijn gestart. Prachtig, maar vaak hebben deze mensen moeilijkheden om aan het urencriterium van 1225 uur per jaar te voldoen. Weg belastingvoordeel, weg aftrekposten en weg is het redelijke inkomen van de zelfstandige. Dit ontneemt starters de moed om een onderneming te beginnen, een uitkering aanhouden is dan veel veiliger.

Het kan ook anders
ZZP Nederland is van mening dat de VAR Verklaring herzien moet worden. Een verlaging van het urencriterium zou een mooi begin zijn. In plaats van 1225 uur kunnen klassen gemaakt worden. Bij 800 uur moet een VAR WUO mogelijk zijn. Ondernemersaftrek kan hierop aangepast worden. Ook bij starten halverwege het kalenderjaar moet de Belastingdienst zich eens duidelijk en soepel opstellen.

Deel deze pagina: