Bussemaker niet concreet over Var-verklaring ZZP´er in zorg

ZZP Nederland

Tijdens het mondelinge vragenuurtje over de var verklaring voor zzp ers in de zorg, op dinsdag 15 december, heeft staatssecretaris Bussemaker de bal weer voor zich uitgeschoven. De vragen die werden gesteld door mevrouw Koser Kaya en door mevrouw Van Gijlswijk op dinsdag 4 december blijven daarmee onbeantwoord.

Naheffingen
Mevrouw Ko er Kaya heeft vroeg of het juist is dat de Belastingdienst zzp-ers meldt dat zij als zzp-er niet kunnen werken in AWBZ-zorg (zorg in natura). Zowel mevrouw Koser Kaya als mevrouw Van Gijlswijk heeft gevraagd naar naheffingen in de loonheffing en bij bemiddelingbureaus.

Oplossingen
Mevrouw Bussemaker antwoordde vandaag dat zij samen met de brancheorganisaties naar een structurele oplossing zoekt. Omdat deze nog niet voorzien wordt voor 1 januari 2008 is toegezegd dat lopende controles worden aangehouden. Daarnaast is er een meldpunt ingesteld voor problemen rond VAR-beschikkingen.

Geen uitspraken
Verder vond Bussemaker het ´niet wenselijk´ om op dit moment concrete uitspraken te doen. Tot zover, benadrukt de staatsecretaris, worden er geen controles afgerond en dus ook geen naheffingsaanslagen opgelegd voordat duidelijk is hoe het convenant er uit gaat zien.

Deel deze pagina: