BV voor ZZP is meestal niet interessant

Minister Verhagen kondigde onlangs aan dat het oprichten van een BV voordeliger wordt en dat de verplichte storting van € 18.000,- komt te vervallen. Volgens de minister ligt een BV hierdoor binnen ieders handbereik. Ondernemers die nu een BV willen oprichten zijn aan notariskosten al snel € 1000,- kwijt en hebben de verplichting om minimaal € 18.000,- te storten op de rekening van de BV. De “verklaring van geen bezwaar van Justitie” was per 1 juli 2011 al vervallen.

Voor dat het zover is zal er nog wel een wetswijziging moeten plaatsvinden. Het voorstel om het storten van de verplichte € 18.000,- ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. Het uitschakelen van de notaris kan volgens Verhagen medio volgend jaar naar de kamer. Verhagen: 'Door het oprichten van een BV makkelijker en goedkoper te maken geef dit kabinet ondernemers de ruimte om te ondernemen.'

Een BV voor ZZP'ers is vaak niet interessant
Het lijkt mooi, een BV als ZZP er, maar bedenk enkele zaken voordat u van uw eenmanszaak een BV maakt. Natuurlijk zijn er enkele voordelen zoals aansprakelijkheid en het belastingvoordeel van een BV bij exorbitante winsten. Hoewel het met die aansprakelijkheid lang niet altijd voordeel geeft.

BV fiscaal aantrekkelijk bij hoge winst
Het omslagpunt waarop een BV fiscaal aantrekkelijker wordt dan een eenmanszaak ligt in 2011 rond de € 150.000, - (winst na aftrek van kosten). U dient te beseffen dat een aantal belastingvoordelen die een eenmanszaak heeft komen te vervallen bij een BV. Bijvoorbeeld de MKB winstvrijstelling en ondernemersaftrek.

Aansprakelijkheid BV en privé aansprakelijkheid
Bij lagere bedragen dan een winst van € 150.000,- kan een BV een optie zijn in verband met aansprakelijkheid en loskoppeling van privévermogen. Er spelen dan bij de keuze tussen een eenmanszaak en een BV andere motieven dan alleen het betalen van een lagere belasting. Bijvoorbeeld de juridische (en daarmee financiële) risico´s. Als de gevaren groot zijn dan kan dit een reden zijn om voor een BV te kiezen om aansprakelijkheidsrisico´s te vermijden. Echter: Indien u via een bank een financiering aanvraagt dan zal de bank meestal vragen of u daar privé ook voor wilt tekenen. Daarna staat u weer persoonlijk garant voor het geleende kapitaal...

Voor het overige wordt uw BV gewoon gezien als een onderneming en persoonlijk bent u in dienst van de BV. De BV dient loonbelasting in te houden en premies af te dragen, het lijkt dus sterk op het loondienstverband wat u waarschijnlijk vroeger had. Maar, bent u zelf directeur-grootaandeelhouder van de bv, dan bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt doorgaans ook voor meewerkende familieleden.

Eenmanszaak (ZZP) in plaats van BV
Privépersonen (lees ZZP) hebben een fiscale vrijstelling voor de eerste 12 procent van hun winst, zelfstandigenaftrek en ga zo maar door. Handige mensen die denken zichzelf een bijzonder laag salaris uit te keren en daarmee de belastingen en premies te kunnen ontlopen worden door de belasting snel ontmaskerd als “windhappers”. De Belastingdienst slaat u aan voor een “gebruikelijk” salaris en handelt daar naar. Over dit gebruikelijk loon moet de BV dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden.

Vennootschapsbelasting 2009, 2010 en 2011
De bv wordt beschouwd als de ondernemer. De bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor 2011 is als volgt: 20% over de eerste € 200.000, -- van het belastbare bedrag,  en 25% over het belastbare bedrag wat meer is dan € 200.000, --.

Voor 2009 en 2010 gelden de volgende tarieven voor de vennootschapsbelasting. De eerste schijf is 20% over de eerste € 200.000, -. De tweede tariefschijf is 25,5% over het bedrag meer dan €  200.000, -.
 
Dividend
Dividend uitkeren heeft ook niet veel zin bij een normaal inkomen. Als de bv dividend uitkeert op uw aandelen, houdt de bv dividendbelasting in.

Verplichtingen van een BV
Een BV heeft veel verplichtingen zoals het deponeren van een jaarrekening. Voor meer info zie de website van de KVK, klik hier

Conclusie BV
Een BV is eigenlijk alleen maar zinvol als u flinke winst maakt en een behoorlijk risico aangaat. Oneigenlijk gebruik, zoals het niet hoeven aanvragen van een VAR verklaring is onzinnig, omslachtig, kostbaar en overbodig. Diverse instanties bieden voordelige BV’s aan zonder 18.000 Euro eigen geld, vaak tegen een huurbedrag, maar laat u eerst voorlichten door een deskundige voordat u verplichtingen aangaat.
 

De DGA van een BV
Zelfstandigen die een NV of BV hebben waarbij zij minimaal 5% aandelen in een BV of NV heeft zijn Directeur Groot Aandeelhouders (DGA´s). Ook voor deze groep veranderd in 2010 het nodige in de belastingwetgeving. Een van de wijzigingen die een grote verbetering valt te noemen voor DGA´s in zwaar weer willen we u niet onthouden. Het gaat dan om een versoepeling van de zogeheten gebruikelijkloonregeling.

Omdat een dga eigenlijk iemand is die in dienst is bij zijn eigen onderneming, moet hij een salaris genieten van die onderneming volgens de gebruikelijkloonregeling. Vanaf 1 januari 2010 is de gebruikelijkloonregeling niet meer van toepassing als het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5.000 per jaar voor het hele concern (en dus niet per lichaam).
De versoepeling zorgt voor een lastenverlichting voor dga’s die aandelen houden in een bv waar weinig activiteit meer in is of die (bijvoorbeeld door wat tegenslagen) niet meer zo goed draait. Er hoeft geen (verplichte) loonadministratie meer te worden gevoerd, als de beloning niet hoger is dan € 5.000. Momenteel is de gebruikelijkloonregeling alleen van toepassing als iemand arbeid verricht voor een lichaam waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. De aanmerkelijkbelanghouder werd geacht een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Dit loon moest minimaal € 41.000 zijn. Dat is sinds 2010 dus niet meer zo.

Er zijn regelingen die van belang zijn voor dga´s:
-          Doorschuifregeling schenken
-          Doorschuiffaciliteit vererven
-          Aanpassing betalingsfaciliteit
-          Invoering eenmalige geruisloze inbreng tbs-pand in de nv of de bv
-          Openstellen herinvesterings- en kostenegalisatiereserve voor tbs-regeling 
-          Invoering terbeschikkingstellingsvrijstelling
-          Uitbreiding betalingsfaciliteit tbs-regeling

Wilt u meer weten over deze onderwerpen, klik dan hier.

 

Deel deze pagina: