CDA stelt Kamervragen over BTW-risico ZZP in zorg

Omtzigt - Bruins Slot - CDA

CDA stelt Kamervragen over dreigend btw-debacle ZZP in zorg

Naar aanleiding van berichten  van Stichting ZZP Nederland tegen de ongelijkheid in de btw-heffing  voor  zelfstandigen in de zorg hebben Kamerleden Omtzigt en Bruins-Slot (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van VWS.

De Kamervragen richten zich op de ongelijkheid waarmee de btw-regeling voor zelfstandigen in de zorg wordt geheven. Volgens berichten van de Belastingdienst moeten zelfstandigen die zich verhuren aan een ziekenhuis btw berekenen over hun werkzaamheden terwijl uit een arrest van de Rechtbank in Breda blijkt dat diensten van BIG-geregistreerde zzp’ers/zorgverleners vrijgesteld zijn van btw als zij hun diensten al dan niet via bemiddelaars aan ziekenhuizen ter beschikking stellen.

Volgens Kamerleden Omtzigt en Bruins Slot is hier sprake van onredelijkheid en ongelijkheid. Als mensen in loondienst voor een ziekenhuis werken is er geen sprake van btw-heffing, dan wel doorberekening, als het zelfstandigen betreft wel.

De beide Kamerleden delen de zorgen van Stichting ZZP Nederland over de mogelijke naheffing welke terug kan gaan tot 5 jaar en willen graag opheldering en een uitspraak van de bewindslieden.

Onredelijk en kostenverhogend

Stichting ZZP Nederland noemt de btw-heffing in de zorgsector onredelijk en onnodig kostenverhogend. Blijkbaar telt de verleende dienst niet meer voor een btw-vrijstelling maar uitsluitend de manier waarop gefactureerd wordt. In feite is dit slechts een papieren kwestie die los staat van de verrichte dienst.


Link: | ZZP in zorg moeten 21% btw gaan afdragen 19-02-13 |

Deel deze pagina: