D66 wil ZZP'ers stimuleren om mensen in dienst te nemen

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

D66 wil vrijstelling werkgeverslasten voor eerste personeelslid

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) moet worden gestimuleerd om door te groeien naar een onderneming met personeel. Dat is de mening van D66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Om het gemakkelijker te maken voor ZZP’ers om personeel aan te nemen meent D66 dat de werkgeverspremie voor het eerste personeelslid moet worden vrijgesteld.

Volgens Van Weyenberg zijn er weinig kleine zelfstandigen die personeel aannemen. Met name de kosten die bovenop het salaris komen van gemiddeld 30% stijgen is een struikelblok. Door te zorgen voor een vrijstelling voor het eerste personeelslid zullen ondernemers sneller geneigd zijn om iemand aan te nemen als daar voldoende werk voor is. Volgens D66 kan dit plan gemakkelijk duizenden banen opleveren.

 

Reactie Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland is verheugd over het opnieuw ter sprake brengen van de plannen van D66. Tegelijkertijd vragen wij ons af of dit plan kans van slagen heeft. Veel ZZP’ers hebben er bewust voor gekozen om als zelfstandige zonder personeel door het leven te willen gaan. Natuurlijk is groei het streven van een echte ondernemen en als je er over denkt om iemand aan te nemen kan dit plan een stimulans zijn.

Toch dient er meer te gebeuren om de werkloosheid te laten dalen. Werkgevers zullen terughoudend blijven om mensen aan te nemen zolang de financiering van arbeidsrisico’s zo hoog blijven. Minimaal twee jaar doorbetaling bij ziekte, ook als dat komt door een oorzaak die buiten het werk ligt is een flinke rem om mensen aan te nemen. Daarnaast treedt per 1 juli de Wet werk en zekerheid in waardoor het voor werkgevers steeds moeilijker wordt om mensen tijdelijk in te huren. Zo zijn er nog tientallen redenen om geen mensen aan te nemen, maar het initiatief van D66 is een eerste stap in de richting om te komen tot een oplossing.

Deel deze pagina: