Nieuws

De Miljoenennota en de gevolgen voor zzp’ers

Er werd op Prinsjesdag weinig nieuws verteld over de geplande maatregelen voor zzp’ers. In de gehele Miljoenennota komt de afkorting zzp, maar drie keer voor. Toch was er wel een vervelende verrassing: de mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd.

Frank Alfrink, voorzitter van Stichting ZZP Nederland: “Ik zie niet hoe ik het kan rijmen dat enerzijds de Koning voorleest ‘Verdienen komt altijd vóór verdelen. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken’, en dat vervolgens de lasten van ondernemers weer verzwaard worden. We roepen de Kamerleden op om deze zoveelste verzwaring van de ondernemerslasten van tafel te vegen.”

Ook Cristel van de Ven, voorzitter van VZN reageert: “De versobering van de mkb-winstvrijstelling is toch een bittere pil bovenop alle lastenverzwaringen voor zelfstandig ondernemers van de afgelopen jaren. Terwijl alle kosten stijgen en we juist in deze onzekere tijden willen dat er geïnvesteerd wordt in de toekomst van de onderneming en het ondernemerschap.”

Belangrijkste wijzigingen uit de Miljoenennota

Minder mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling daalt van 14% naar 12,7%. Dat betekent meer belasting betalen naarmate de winst hoger is.

Arbeidskorting stijgt
De overheid wil dat werken loont en verhoogt daarom de arbeidskorting met 115 euro voor alle werkenden met een inkomen rond het wettelijk minimumloon (tussen 23.000 en 40.000 euro).

Schijven inkomstenbelasting wijzigen
De laagste belastingschijf stijgt met 0,04 procentpunt naar 36,97%. Dat kost de ondernemer maximaal 20 euro meer belasting. Het percentage van de hoogste belastingschijf blijft 49,5% maar in 2024 wordt de tweede belastingschijf minder geïndexeerd, met 3,55% in plaats van 9,9%. Dit betekent dat ondernemers met een hoog inkomen meer belasting betalen.

Geen betalingskorting meer
In 2024 krijg je geen korting meer als jij je voorlopige aanslag inkomstenbelasting volledig vóór de eerste betalingstermijn betaalt.

Zelfstandigenaftrek daalt verder
Sinds 2022 is afgesproken dat de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd. In 2024 is de zelfstandigenaftrek 3750 euro (was 5030 euro). De startersaftrek, de verhoging van de zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers, blijft hetzelfde. Stichting ZZP Nederland is tegen de verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Ander systeem dividendbelasting
In 2024 gaat de dividendbelasting naar een tweeschijvensysteem. Over inkomen tot 67.000 euro betaal je 24,5% belasting. Over alles daarboven wordt het tarief 31%.

Box 3 inkomen uit sparen, beleggen
In 2024 betaal je over je vermogen tot 57.000 euro geen belasting. Daarna betaal je 34% belasting over het rendement dat je hiermee hebt gehaald. De overheid rekent in 2024 met een vast rendementspercentage voor beleggingen van 6,04%. Het rendement op spaargeld wordt later vastgesteld.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
In 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding van 21 naar 23 cent. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

Lagere zorgtoeslag hogere huurtoeslag
Omdat in 2023 de zorgtoeslag eenmalig was verhoogd, is in 2024 is de maximale zorgtoeslag weer lager, en wel 127 euro per maand voor alleenstaanden (243 euro voor gezinnen). De huurtoeslag stijgt in 2024 met maximaal 416 euro per jaar.

Kindgebonden budget
De toeslag voor een kind jonger dan 18 jaar stijgt met maximaal 750 euro voor je eerste kind en maximaal 883 euro voor het tweede en volgende kind.

Tijdelijk noodfonds energie
Ondernemers die hun energierekening niet kunnen betalen kunnen tot april 2024 gebruikmaken van het Tijdelijk Noodfonds Energie (nog niet in werking).

Energie-investeringsaftrek wordt lager
Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd van 45,5% naar 40% in 2024. De regeling wordt wel verlengd tot 2028.

Er zijn nog meer wijzigingen in 2024, maar die zijn voor een specifieke doelgroep interessant en worden hier verder niet uitgelegd.

  • Wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling
  • Afschrijven op gebouwen wordt beperkt
  • Wijzigingen in de herinvesteringsreserve bij stopzetten bedrijf

Gaan bovenstaande wijzigingen ook echt in?
Dat is nog niet duidelijk, want de begroting moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen begin oktober, wordt er nog gedebatteerd over wijzigingen die de politieke partijen nog willen aanbrengen.

Geplaatst op 20 september 2023