Deelnemersraad voor ZZP Pensioen opgericht

Zelfstandigen
ZZP Pensioen

Stichting ZZP Nederland: ZZP Pensioen voor en door zzp’ers

Met het oprichten van de Deelnemersraad ZZP Pensioen hebben de dragende zzp-organisaties, die samen het bestuur vormen van Stichting ZZP Pensioen een belangrijke belofte waargemaakt. Stichting ZZP Nederland verwacht veel van de Deelnemersraad. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de Deelnemersraad een prima spreekbuis gaat worden van de zzp’ers, die deelnemen aan het ZZP Pensioen” zegt voorzitter Maarten Post.

Deelnemersraad en bestuur Stichting ZZP Pensioen
Deelnemersraad en bestuur Stichting ZZP Pensioen

Voor en door ZZP'ers

Het ZZP Pensioen is vorig jaar gestart als pensioenvoorziening voor en door zzp’ers met vrijwillige deelname en flexibele inleg, die passend kan zijn bij de situatie van zelfstandige ondernemers met een flexibel inkomen. Het is een individuele pensioenrekening met collectieve elementen. Daardoor blijven de kosten zeer laag, kan er voldoende rendement worden behaald en blijft het pensioen altijd eigendom van de deelnemer. Bij overlijden gaat het saldo naar de nabestaanden. Een belangrijk voordeel is, dat je het saldo ook tussentijds kunt opnemen voor een uitkering bij eventuele  arbeidsongeschiktheid. Op dit moment nemen iets meer dan 1500 zzp’ers deel aan de regeling met een belegd vermogen van meer dan 10  miljoen euro.

Flexibele inleg

Het pensioenbewustzijn van zzp’ers is toegenomen. Dat blijkt uit de lange lijst van meer dan 10.000 belangstellenden voor het ZZP Pensioen. “Toch is er koudwatervrees”, zegt voorzitter Maarten Post. “Dat komt, doordat het onderwerp pensioen de laatste tijd niet zo’n goede naam heeft. ZZP’ers willen een betrouwbare (geen kleine letters of verborgen kosten) en flexibele regeling, waarop je zelf invloed hebt. Wat gebeurt er met je geld en hoe zit het met verantwoord beleggen, dat zijn veelgestelde vragen.”

Stichting ZZP Nederland is van mening, dat de komst van de Deelnemersraad zal zorgen voor een grotere betrokkenheid van de deelnemers, die daarmee meer invloed hebben op hun eigen ZZP Pensioen. “Dat zal ook leiden tot meer deelnemers”, zegt Post. “ Stichting ZZP Pensioen is opgericht om een flexibele pensioenvoorziening voor zzp’ers te waarborgen en dat is het ZZP Pensioen.” 

Deel deze pagina: