Donner weer teruggefloten: ook tweede kans voor WW-starters van voor 2004

www.nu.nl

De soap gaat door. Het UWV betichtte enige tijd geleden starterende ondernemers die uit een ww-uitkering kwamen van fraude. Dit omdat de starters andere uren opgaven bij de Belastingdienst dan bij het UWV. Door de koppeling van bestanden tussen het UWV en de Belastingdienst kregen de zelfstandig ondernemers hierdoor later te maken met terugvordering van uitkeringsgeld en boetes. Deze missstand had echter volgens de ondernemers en ook de Nationale Ombudsman te maken met foutieve of onvolledige informatievoorziening van het UWV.

Motie
Na een Kamerbreed aangenomen motie van SP'er Paul Ulenbelt werd geëist dat alle fouten zouden worden rechtgezet. Maar tot grote onvrede van de Kamer wilde Donner alleen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die in 2004, 2005 en 2006 met behulp van WW begonnen zijn, uitnodigen om hun zaak opnieuw te laten bekijken. Volgens de minister was er namelijk alleen van 2004 tot en met 2006 sprake van de koppeling van bestanden tussen de fiscus en het uitkeringsinstituut.

Nu heeft de minister toegezegd via advertenties in kranten en de website van Sociale Zaken en het UWV ook WW-starters van voor 2004 erop te wijzen dat zij hun dossier opnieuw kunnen laten bekijken. CDA, PvdA, SP en VVD zeiden wel een vinger aan de pols te willen houden en eisten dat de minister regelmatig rapporteert over de herbeoordelingen.

Deel deze pagina: