Dubieuze bemiddelaars brengen ZZP’ers in problemen

ZZP Nederland

Veel bemiddelaars hanteren onwettig contract

Veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP) worden gedetacheerd via bemiddelaars die contracten gebruiken die meer lijken op een loondienstverband dan op het zelfstandig ondernemerschap. Dat concludeert Stichting ZZP Nederland na beoordeling van een groot aantal bemiddelingscontracten. ZZP Nederland pleit voor een register van correcte bemiddelaars.

In Nederland zijn ca. 800.000 ZZP’ers actief, uit diverse onderzoeken blijkt dat een groot deel van deze ZZP’ers bemiddeld wordt door bureaus die de ZZP’er in contact brengt met opdrachtgevers die op zoek zijn naar vakmensen. Op zich is dat een prettig verschijnsel want veel ZZP’ers zijn niet sterk in acquisitie of zijn slecht vindbaar voor potentiële opdrachtgevers.

Schijnconstructies

Helaas gedragen veel bemiddelaars zich als detacheerders. Dat brengt de zelfstandigheid van de ZZP’er in gevaar. Dubieuze bemiddelaars zorgen voor schijnconstructies omdat de ZZP’ers worden ingehuurd door de bemiddelaar die alle zaken voor de zelfstandige regelt, ze doorverhuurt en daarbuiten ook nog eens grove marges opstrijkt. Daarnaast hanteren veel van deze detacheerders dusdanige uitgebreide voorwaarden waardoor er sprake is van een gezagsverhouding. Veelal worden deze contracten ook nog voorzien van een overdreven concurrentiebeding zodat de zelfstandige met handen en voeten gebonden is aan de bemiddelaar.

Hierdoor zal bij een controle van de Belastingdienst vastgesteld worden dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap en wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Winst uit Onderneming omgezet in een Var-loondienstverband. Met een VAR-loon willen opdrachtgevers geen zelfstandigen inhuren omdat men daarmee verantwoordelijk is voor het afdragen van loonbelasting en afdracht van sociale premies. ZZP’ers worden hierdoor kansloos en zitten zonder inkomsten.

Controles Belastingdienst pakken averechts uit

In het regeerakkoord is al aangekondigd dat er strenger zal worden gecontroleerd op schijnconstructies. Dat lijkt een goede zaak, maar helaas zorgt de uitwerking van de controles ervoor dat zelfstandigen per direct op straat gezet worden zonder enig inkomen. Het enige wat dan overblijft is een bijstandsregeling en dat brengt grote kosten mee voor de samenleving. ZZP’ers worden neergezet als profiteurs terwijl dubieuze bemiddelaars de oorzaak van het probleem zijn.

Onlangs werden 250 ZZP’ers in de zorg hier al mee geconfronteerd nadat de Belastingdienst een onderzoek had gehouden en constateerde dat er geen sprake was van zelfstandigheid. Ook in het onderwijs doen zich dergelijke taferelen voor.

Probleem bij de wortels aanpakken: registratie bemiddelaars

Stichting ZZP Nederland wil dat het probleem met schijnzelfstandigen bij de wortel wordt aangepakt: bij de dubieuze bemiddelaars. Het kan niet zo zijn dat de schuld wordt neergelegd bij de mensen die vogelvrij verklaard worden door constructies die op koppelbaaspraktijken lijken. Niet alle bemiddelaars hanteren foute contracten, echter, het zijn de dubieuze bemiddelaars die de ZZP’ers in een kwaad daglicht stellen. Een openbaar register van bemiddelaars die wel aan de eisen voldoen zou een stap in de goede richting zijn.

Deel deze pagina: