Eindejaar belastingtips voor zzp’ers

Belastingen
ZZP Nederland

Nu het jaar weer ten einde loopt is het handig om nog even te controleren of u als zzp’er nog besparingen kunt realiseren over het belastingjaar 2017. Soms kan het bijvoorbeeld lonen om nog in het lopende jaar investeringen te doen of juist niet. ZZP Nederland zet een aantal zaken op een rij.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Op investeringen in bedrijfsmiddelen boven het bedrag van 2300 euro heeft u recht op kleinschaligheidsaftrek van 28% over het geïnvesteerde bedrag. Het gaat hierbij om een totaalbedrag, dus diverse investeringen bij elkaar opgeteld. Investeringen die een bedrag van 450 euro te boven gaan komen hiervoor in aanmerking. Als u de drempel van 2300 euro nog niet gehaald heeft kunt u overwegen om geplande investeringen nog dit jaar te doen. De aftrek bedraagt 28% voor investeringen tussen de 2300 en 56.192 euro. Ook boven deze grens is er aftrek mogelijk.

Kleine Ondernemersregeling BTW

Als u in 2017 minder dan 1883 euro aan btw moet afdragen heeft u recht op vermindering van omzetbelasting (=btw). Als u minder dan 1345 euro aan btw moet afdragen hoeft u zelfs helemaal geen btw af te dragen aan de staat. U kunt de kleine ondernemersregeling btw toepassen op de btw-aangifte van het laatste kwartaal.

Btw terugvragen van oninbare vordering

Als een afnemer uw rekening niet betaald heeft en er ook geen zicht is op betaling zoals bij een faillissement, dan kunt u de berekende en door u afgedragen btw terugvragen. U dient hiervoor een brief te sturen naar uw belastingkantoor waarin u om teruggaaf verzoekt. Vergeet niet de onbetaalde nota ook in uw boekhouding te corrigeren (excl. btw) want anders blijft het niet betaalde bedrag op uw winst- en verliesrekening staan en betaalt u te veel inkomstenbelasting.

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Willekeurig afschrijven

Tijdens de start van uw bedrijf mag u de eerste drie jaar willekeurig afschrijven. U mag zelfs alle investeringen in één keer op de winst in mindering brengen. Bedenk wel dat u waarschijnlijk in het eerste jaar weinig winst maak en dat een aftrekpost interessanter is als u in de toekomst meer winst gaat maken.

Fiscale oudedagsreserve

Van uw behaalde winst mag u een jaarlijks bepaald bedrag opzijzetten, dat u kunt gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag hoeft u geen belasting te betalen. U mag 9,8% van uw winst (met een maximum van 8.946 euro) toevoegen als reservering voor later. Let op: de fiscale oudedagsreserve is geen aftrekpost, het is uitstel van belasting. Maar soms kan het voordelig zijn omdat u misschien nu in een hogere belastingschaal valt dan ten tijde dat u met pensioen gaat en de fiscale oudedagsreserve gaat aanspreken. Ongeveer dezelfde regels gelden voor bedragen die u in een pensioenvoorziening stopt.

Stakingsaftrek

Indien u uw bedrijf (eenmanszaak of VOF) verkoopt of beëindigt dient er een stakingswinst te worden vastgesteld. Dit is het verschil tussen boekwaarde en de wettelijke waarde. Daarbij heeft u recht op stakingsaftrek. Deze aftrekpost bedraag 3.630 euro en kan slechts eenmaal in uw leven worden gebruikt.

Onkosten in mindering van de winst brengen

Het is een goede zaak om nog even te controleren of u privébetalingen heeft gedaan voor onkosten die voor het bedrijf gemaakt zijn. Maak dit vanaf uw zakelijke rekening over naar uw privérekening en breng de kosten in mindering op uw winst.

Voorkom hogere belastingheffing in box 3

Indien u over veel vermogen beschikt dat valt in de belasting box 3 (zoals spaargeld, aandelen of een vakantiehuis etc.) dan kunt u proberen dat bedrag te verlagen door bijvoorbeeld belastingaanslagen vooruit te betalen, of hypotheekrente voor 2018 vooruit te betalen, of een schenking te doen aan uw kinderen. Bij een eenmanszaak en/of VOF telt het vermogen dat u in uw bedrijf heeft gereserveerd voor investeringen in de toekomst en algemene reserves niet mee voor de vermogensbelasting. Zet dit vermogen op een gescheiden zakelijke rekening.

Meer belastingonderwerpen:

Op de website van ZZP Nederland vindt u nog veel meer en veel uitgebreidere informatie over aftrekposten waar u gebruik van kunt maken. Hieronder staan enkele links naar informatie om belasting te besparen. Voor veel links dient u eerst in te loggen op het beveiligde deel van de website. Bent u nog niet aangesloten dan kunt u dit alsnog doen. De kosten bedragen slechts 22,50 euro per jaar, ex btw. en eenmalig 5 euro administratiekosten. 

Deel deze pagina: