Eindelijk duidelijkheid over aanvraag zwangerschapsuitkering zelfstandigen

UWV

Eerst zou worden geprobeerd om de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen per 1 mei in te laten gaan. Dit is de overheid niet gelukt. Vele zwangere vrouwen en hun meewerkende partner werden teleurgesteld. Uiteindelijk is het dan wel gelukt om de wet Zelfstandig en Zwanger er door te drukken. Dit betekent dat vanaf 4 juni 2008 er voor zwangere zelfstandigen eindelijk de mogelijkheid is om een uitkering te ontvangen.

Duidelijkheid
Vele vragen kregen wij van ZZP Nederland over hoe het eigenlijk zit met het aanvragen van de ZEZ-regeling. Hierop moesten wij het antwoord schuldig blijven omdat de instantie die de regeling zou gaan uitvoeren, het UWV, haar lippen stijf op elkaar hield tot de regeling daadwerkelijk door de Kamers was aangenomen. Nu het zover is, is er eindelijk duidelijkheid.

Aanvragen
U kunt de uitkering aanvragen bij het UWV met het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen. Dat kan op twee manieren:
1. U kunt direct het formulier aanvragen op de site van het UWV
2. U kunt het formulier aanvragen bij de UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief).

De uitkering is afhankelijk van het inkomen het jaar ervoor en bedraagt maximaal het bruto minimumloon. Zelfstandigen betalen geen premie voor deze uitkering.

Bent u op dit moment zwanger, dan kunt u alvast de uitkering aanvragen bij het UWV. De uitkering begint 4 tot 6 weken voor de dag dat u bent ‘uitgerekend’. U kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 2 weken voor het moment dat de uitkering ingaat, dat wil zeggen 6 tot 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Deel deze pagina: