Enquête naar misstanden uitbetalingen SVB in 2015

Op 1 januari 2015 is het systeem Trekkingsrechten Persoons-Gebonden-Budget (PGB) van start gegaan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is sinds januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor de betalingen aan zorgverlener(s). Zoals wellicht bekend is de overgang naar de nieuwe situatie niet zonder problemen verlopen. Er zijn vertragingen in de betalingen aan zorgverleners opgetreden.

Het ministerie van VWS doet nu op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de (financiële) schade bij budgethouders en zorgverleners die mogelijk is ontstaan door deze vertragingen. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Rebel voert dit uit. Mede op basis van de onderzoeksresultaten komt het ministerie met een voorstel over compensatie van geleden (financiële) schade.

Om de compensatieregeling goed aan te laten sluiten op de situaties van verschillende zorgverleners en budgethouders, vragen wij deze een enquete in te vullen. We vragen hierin naar de door zorgverleners c.q. budgethouders mogelijk geleden schade. De vragen dienen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van die mogelijke schade. Eerst stellen we een aantal algemene vragen; daarna volgen vragen over de niet-financiële en de financiële schade. Met behulp van de enqueteresultaten kunnen wij als onafhankelijk onderzoeksbureau een duidelijk beeld schetsen van de totale schade en hoe die schade is opgebouwd.

Uiteraard worden de gegevens anoniem verzameld en alleen gebruikt voor dit onderzoek. Op basis van uw gegevens wordt dus geen individueel schadebedrag vastgesteld.

| Naar de enquête |

Deel deze pagina: