Extra subsidie voor roetfilters in vrachtauto´s

ww.zibb.nl

Wegens groot succes van de ´roetfilteractie´ heeft minister Eurlings van Verkeer samen met Jacqueline Cramer (Milieu) besloten om nog eens 25 miljoen extra beschikbaar te stellen. Dit extra geld is bedoeld om nog meer subsidie toe te kennen voor transportbedrijven die hun vrachtwagens willen uivoeren met 'retroroetfilters'. De oorspronkelijke subsidie van 70 miljoen was al verhoogd met 46 miljoen. Daar komt nu dus nog eens een verhoging op van 25 miljoen. Momenteel zijn er al zo´n 17 duizend roetfilters geïnstalleerd.

De brancheorganisaties in het goederenvervoer (TLN, EVO en KNV) vroegen vorige week om minstens 50 miljoen euro erbij. 'Het is rampzalig dat zo'n regeling aan haar eigen succes ten onder dreigt te gaan', zei een woordvoerster van TLN.

Fijnstof
Vorig jaar heeft de branche met de ministeries van VROM en Verkeer en tien gemeenten afgesproken om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. De ondernemers investeren veel geld om hun wagenpark te voorzien van roetfilters. Daar staan subsidies van het Rijk tegenover.

Volgens de drie organisaties zijn vooral grotere trucks ermee uitgerust, die doorgaans zoveel mogelijk de binnensteden mijden. In het begin waren er vooral roetfilters beschikbaar voor deze categorie trucks.

Voor de kleinere vrachtauto's, die wél veel rondrijden in binnensteden, zijn pas sindskort roetfilters beschikbaar. De eigenaren van deze voertuigen dreigen subsidie mis te lopen doordat de subsidiepot zo snel leeg raakt. De achteraf ingebouwde roetfilter zorgt voor een afname van de schadelijke uitstoot (fijnstof en NO2) met 40 tot 90 procent.

Deel deze pagina: