Extra zzp-plaatsen in de zorg komen snel vrij

Ministerie VWS/ZZP Nederland

Inschrijving pilot AWBZ-zorg in natura verloopt via zorgkantoren

Naar aanleiding van de, onder andere door Stichting ZZP Nederland, aangezwengelde discussie over de ingetrokken Verklaring Arbeidsrelaties (VAR’s) in de zorg, heeft de staatssecretaris nu verdere stappen ondernomen. Door aanscherping van het pgb-beleid door o.a. de Belastingdienst raakten veel zzp’ers in de zorg hun VAR-winst uit onderneming en daardoor hun opdrachtgevers kwijt. Vele zzp’ers kwamen werkloos thuis te zitten wat leidde tot protesten van belangenorganisaties zoals Stichting ZZP Nederland. Na een Kamerdebat werd de staatssecretaris verzocht om te bekijken hoe de zorg-zzp’ers toch aan de slag konden als ondernemer en heeft 1200 extra plaatsen beschikbaar gesteld voor zorg-zzp'ers in de AWBZ-zorg.

1200 extra plaatsen in de pilot
De staatssecretaris heeft toegezegd om 1200 zzp’ers extra toe te laten in de pilot AWBZ-zorg in natura. Deze pilot loopt sinds 2011 en voldoet voor zowel de Belastingdienst als de Ministeries VWS en Financiën aan alle eisen, zodat er daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer gewerkt mag worden. De Belastingdienst gaat binnenkort aan alle gedupeerde zzp’ers, van wie de VAR-wuo eind 2013 is herzien, een brief sturen. In die brief staat zij die aan de pilot willen deelnemen zich kunnen melden bij het zorgkantoor in hun regio. Ook zullen de zzp’ers dan een nieuwe VAR-aanvraag moeten doen die binnen 5 dagen afgegeven zal kunnen worden door de Belastingdienst.

De procedure
Allereerst zal de zzp’er die mee wil draaien in de pilot een VAR-wuo aan moeten vragen. Deze VAR-wuo is ook noodzakelijk voor de afgifte van het keurmerk ‘zzp’ers in de thuiszorg’ door Kiwa. ZZP’ers die al beschikken over een ZOZ-keurmerk kunnen bij Kiwa dit keurmerk laten omzetten naar het keurmerk ‘zzp’ers in de thuiszorg’.

Daarna zal de zzp’er zich moeten inschrijven voor een overeenkomst met het zorgkantoor. Via de websites van de zorgkantoren en op de site www.zzp-regsitratiepunt.nl kunnen de zzp’ers vinden wat er allemaal noodzakelijk is voor de inschrijving. De zorgkantoren zullen, maar ook diverse belangenbehartigers waaronder ZZP Nederland, zullen informatiebijeenkomsten gaan organiseren om duidelijk waar allemaal aan voldaan moet worden om mee te kunnen draaien in de pilot. Belangrijk is wel dat alle inschrijvingen binnen moet zijn bij het zorgkantoor voor 1 juli.

Algemeen Overleg zorg
Dinsdag is er wederom overleg in de Tweede Kamer over zzp’ers in de zorg. Naast de openstelling van de pilot voor nog eens 1200 zorg-zzp’ers zijn er nog steeds heel veel vragen over hoe het nu verder moet met het ondernemerschap in de zorg.

Deel deze pagina: