Financiële sector moet ZZP’ers beschermen bij afnemen financiële producten

Ministerie van Financiën

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën)  schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij vindt dat de bescherming van zzp'ers en mkb'ers bij het afnemen van financiële diensten en producten moet worden geregeld door de sector zelf.

Inbreng ZZP Nederland

De minister heeft voor dit onderwerp een consultatieronde gehouden. Op de consultatie zijn 23 openbare reacties ontvangen. Deze reacties zijn voornamelijk afkomstig van belangenbehartigers van het MKB en ZZP (waaronder ZZP Nederland), belangbehartigers van financiële ondernemingen (zoals de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars) en overige belanghebbenden (zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM)).Na nog persoonlijke gesprekken met wederom o.a. ZZP Nederland was de conclusie dat de huidige bescherming van zzp’ers en mkb’ers niet optimaal werkt. Volgens de meeste respondenten wordt bij de huidige mate van bescherming ten onrechte uitgegaan van een verschil tussen consumenten en kleinzakelijke klanten. Het resultaat hiervan is volgens o.a. ZZP Nederland dat kleinzakelijke klanten als gevolg van hun beperkte machtspositie sterk afhankelijk zijn van een financiële onderneming als tegenpartij.

Samenwerking

Volgens de minister is de sector zich er bewust van dat een hogere mate van bescherming voor kleinzakelijke klanten wenselijk is. In zijn brief verwelkomt de minister op het initiatief vanuit de banken om te komen met een gedragscode t.b.v. kredietverlening aan kleinzakelijke klanten. Ook roept de minister banken en verzekeraars op om in overleg met ondernemersvertegenwoordigers de mogelijkheid voor uitbreiding van toegang tot alternatieve geschillenbeslechting naar kleine ondernemers te onderzoeken. Mocht de zelfregulering door de branche (banken en verzekeraars) in samenspraak met de belangenbehartigers zoals ZZP Nederland niet lukken, dan zal hij zich beraden op nieuwe maatregelen.

Lees hier de complete Kamerbrief van minister Dijsselbloem

Reactie ZZP Nederland

ZZP Nederland is verheugd met de oproep van de minister. Frank Alfrink, directeur van ZZP Nederland; "Het is goed dat de minister inziet dat het belangrijk is om zzp'ers of hun belangenbehartigers, zoals ZZP Nederland, te betrekken bij de besprekingen. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig onze stem weer laten horen.".

Deel deze pagina: