Geen extra budget voor zzp'ers in de zorg

Leo Vollebregt, zorgbestuurder Stichting ZZP Nederland

Wel bredere toegang tot de zorg met de AWBZ-pilot

Minister Edith Schippers en staatsecretaris Martin van Rijn (VWS) gaan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de zorg geen extra budget geven. Dat schrijven de bewindslieden in een brief aan belangenorganisaties Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen en V&VN zelfstandigen.

De belangenverenigingen voor zelfstandigen in de zorg willen meer zzp’ers op de zorgmarkt. Daarom hebben ze aan de bewindslieden van VWS gevraagd om de pilot die sinds vorig jaar loopt om zzp’ers toegang te geven tot de AWBZ-markt, te verruimen van twintig miljoen euro naar dertig miljoen euro. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd, zo blijkt uit de brief van 25 januari. Volgens het ministerie van VWS hoeft er geen extra budget bij in de pilot omdat het huidige budget niet opgemaakt wordt door de inzet van zzp’ers. In de pilot wordt gerekend dat iedere zzp’er full time aan de slag gaat voor ongeveer 70.000 euro per jaar. Voor twintig miljoen euro kunnen dan ongeveer driehonderd zzp’ers aan de slag in de markt. Van Rijn: ‘De ervaringen met de pilot in 2012 hebben uitgewezen dat de zelfstandige zorgverleners niet allemaal fulltime werken. Ook zijn zij niet altijd voor het volledige aantal uren dat zij zouden kunnen werken aan de slag. (…) Dit maakt dat er ruimte is voor contractering van meer zzp’ers dan op basis van de kosten bij een volledige werkweek gerechtvaardigd zou zijn.’

Leo Vollebregt, Zorgbestuurder bij ZZP Nederland reageert. ‘Zpp’ers werken inderdaad niet full time in de AWBZ omdat ze niet afhankelijk willen zijn van een enkele geldstroom. Het feit dat er budget blijft liggen betekent volgens ons inderdaad dat er meer zzp’ers aan de slag kunnen voor hetzelfde budget. Maar we zien dit echter niet daadwerkelijk gebeuren. Dat willen we veranderen.’ In mei zal gekeken worden of er meer dan 300 ZZP’ers toegelaten kunnen worden binnen het genoemde budget van 20 miljoen.

Volgens Vollebregt krijgen zzp’ers ondanks de AWBZ-pilot nog steeds moeilijke toegang tot de markt. ‘Hoewel de AWBZ-markt voor zzp’ers formeel open ligt, blijkt het in de praktijk toch nog moeilijk te zijn voor zzp’ers om toegang te krijgen. Dat komt omdat de traditionele aanbieders niet zomaar marktaandeel afstaan.’ Naast een verruiming van het budget heeft ZZP Nederland VWS ook gevraag iets aan dit probleem te doen. ‘Zorgkantoren zouden bijvoorbeeld vijf procent van hun totale budget kunnen uitgeven aan de inzet van zzp’ers. Die werken immers klantgerichter, goedkoper, flexibeler en kwalitatief beter dan de grote instellingen. Dit verzoek is ook niet gehonoreerd ondanks partijen zoals D66, CDA en GL die hier in de 2e kamer ook op hebben aangedrongen. Zorgkantoren en VWS willen de traditionele aanbieders die al jarenlang de dominante positie hebben niet voor het hoofd stoten.’ Volgens Vollebregt merken veel zzp’ers dat zij niet tussen de verwijsrelatie van bijvoorbeeld ziekenhuis en verpleeghuis komen. Ook zijn er volgens hem verschillende zorgkantoren die, ondanks de pilot, helemaal geen zzp’ers contracteren.

‘De Tweede Kamer staat hierbij aan onze zijde. Maar we merken nu ook aan de voorzichtige houding van VWS dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat zzp’ers echt volledig toegang hebben tot de zorgmarkt.’ En dat is jammer want de ZZP’ers in de zorg zijn erg gewenst door de cliënten en kunnen enorm bijdragen tot meer innovatie en flexibiliteit in de zorg zeker als ze operen in zelfsturende teams, die we trouwens in het hele land aan het opzetten zijn.

VWS erkent wel dat de ZZP’ers niet alleen in de AWBZ (thuiszorg), maar ook in de Cure (ziekenhuizen) en de WMO ( gemeenten) de GGZ en de jeugdzorg in principe zelfstandig gecontracteerd kunnen worden, er is dus hoop en Stichting ZZP Nederland en de andere belangenorganisaties zullen de krachten bundelen om de positie van de ZZP’er in de zorg te verbeteren, zeker omdat de zorg daarmee klantvriendelijker, van betere kwaliteit en ook nog eens goedkoper zal worden.

Deel deze pagina: