Geen voordeel voor ZZP´ers in 2009

Kamerkrant Noord Nederland

Het kabinet wil in 2009 dat er meer startende ondernemers komen en meer snelle groeiers. Voor starters zijn er dan enkele kleine voordelen in 2009, maar de zelfstandige zonder personeel (ZZP´er), komt er bekaaid van af.

De startersaftrek gaat iets omhoog: van 2.035 naar 2.190 euro. Daarnaast wordt 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor microkredieten. Een ander voordeel is de verhoging van de MKB-winstvrijstelling van 10% naar 10,7%. Voor werkgevers zijn er een paar lichtpuntjes. Werkgevers hoeven geen ww-premie meer in te houden en de eerstedagsmelding wordt afgeschaft.

ZZP niet blij
Er waren veel ambities binnen het kabinet om de zelfstandigen te steunen. Hier komt echter niet veel van terecht. In het nieuwe belastingplan blijft de zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers gelijk. Ook het urencriterium blijft gehandhaafd. Hierdoor krijgen parttime ondernemers die over het algemeen niet zullen voldoen aan de eis van 1.125 uren werken per jaar binnen het eigen bedrijf nog altijd geen recht op ondernemersfaciliteiten.
 

Deel deze pagina: