Gelderland biedt zzp-vouchers via Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Tekort aan technische vakmensen aanpakken
Tekort aan technische vakmensen aanpakken

In Gelderland is per mei 2018 een nieuw initiatief van start gegaan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap’. In het initiatief participeren vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO- en HBO-onderwijs en de provincie Gelderland. Het initiatief is bedoeld om de regionale Gelderse economie gericht te stimuleren en te verstevigen. De subsidie komt van de Provincie Gelderland

Doelstelling

De bedoeling is om het tekort aan technisch personeel aan te pakken en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Het initiatief ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap’ richt zich op werkzoekenden zoals 45-plussers, jongeren zonder startkwalificatie en overige kwetsbare jongeren, statushouders en vrouwen. Daarnaast kunnen ook werkenden in andere branches, waaronder zzp’ers, die willen door ontwikkelen of willen omscholen naar technische beroepen gebruik maken van scholingsvouchers.

Geldbedrag voor onderwijs

De inzet van zogeheten vouchers is een belangrijk actiepunt. Deze vouchers bestaan uit geldbedragen die de ontvangende partijen gericht dienen in te zetten op het begeleiden van de doelgroepen van werkloosheid naar werk én zogeheten ‘werk naar werk’-trajecten in het kader van (intersectorale) mobiliteit.

Aanvragen voucher

Op de website https://geldersvakmanschap.nl/ is meer informatie te vinden en kan een ieder zijn interesse voor de voucher melden.

De interesse wordt doorgegeven aan de arbeidsmarktcoach. Via de arbeidsmarktcoach ontvangt de deelnemer de aanmeldformulieren of wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek en voor ondersteuning bij het invullen van de aanmeldformulieren.

Het ingevulde aanmeldformulier wordt digitaal verstuurd naar de Centrale Administratie. Na controle of de voucher voldoet aan de criteria, ontvangen de deelnemer en de dienstverlener een bevestiging

Deel deze pagina: