Gepensioneerden en bonden blijven maar zeuren over pensioenplicht zzp’ers

Politiek
Stichting ZZP Nederland
Minister Koolmees krijgt een brief van St. ZZP Nederland
Minister Koolmees krijgt een brief van St. ZZP Nederland

ZZP Nederland: men gebruikt drogredenen uit eigenbelang

De roep om een pensioenplicht voor zzp’ers blijft aanhouden, maar op de organisaties, die dit eisen, rust een gerechtvaardigde verdenking van puur eigenbelang. Dat zegt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland.

De bonden van gepensioneerde werknemers Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNGV) en Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) willen meepraten over nieuwe pensioenregels. Zij vinden dat er te weinig premie wordt betaald en eisen daarom een pensioenverplichting voor zzp’ers, zo staat in hun brief d.d. 1 december aan de Vaste Kamercommissie SZW. Ook vinden de gepensioneerden, dat zzp’ers met lagere tarieven kunnen concurreren met werknemers, doordat zij geen pensioenpremie zouden afdragen. ZZP Nederland ziet dit als drogredenen uit eigenbelang.

Eigen belang

Het echte belang van gepensioneerden is volgens ZZP Nederland de hoogte van hun eigen pensioenuitkering. Premiebetaling door zzp’ers via een (onterechte) deelnameplicht aan werknemerspensioenen maakt de positie van deze pensioenfondsen stabieler, zodat bestaande pensioenuitkeringen van gepensioneerden vaker kunnen worden geïndexeerd.

FNV-bestuurder Tuur Elzinga zingt hetzelfde oude liedje. Zijn achterban bestaat voor het grootste deel uit gepensioneerde werknemers en vergrijzende werknemers met een vaste baan. Deze laatste groep vreest dat er op termijn geen pensioen meer voor hen overblijft, als het aantal deelnemers met de jaren lager zal worden. Ook Elzinga gebruikt de vermeende concurrentie van zzp’ers met werknemers als drogreden voor een zzp-pensioenplicht.Stichting ZZP Nederland vindt het volstrekt onterecht en verwerpelijk, dat de financiële problemen van werknemerspensioenfondsen door vakbonden en gepensioneerden worden afgewenteld op zelfstandige ondernemers.

Geen verplichting

Zelfstandige ondernemers passen niet binnen het ouderwetse pensioenstelsel, dat immers is bedoeld voor werkgevers en werknemers. “Nu door voorzienbare demografische ontwikkelingen de nood aan de man komt, wil men zelfstandige ondernemers laten bloeden door een pensioenverplichting te eisen ”, zegt voorzitter Maarten Post.

De achterban van ZZP Nederland voelt zich niet betrokken bij de huidige impasse rond de inrichting van werknemerspensioenen en wil niets weten van een door de overheid opgelegde pensioenverplichting. Om te voorkomen, dat als gevolg van allerlei uitruilscenario’s er toch iets dergelijks in beeld wordt gebracht, heeft Stichting ZZP Nederland bijgaande brief  (download pdf) verzonden aan SZW-minister Wouter Koolmees.

Deel deze pagina: