GPD ontslaat mensen en huurt ze weer in als ZZP’er

NVJ

GPD ontslaat mensen en huurt ze weer in als ZZP’er
Ook in de wereld van journalisten vallen ontslagen, zo ook bij de GPD (Geassocieerde Pers Diensten). Journalistenvakbond NVJ en FNV Kiem begeleiden het sociale plan waardoor boventallige medewerkers ontslagen worden. Echter niet alle ontslagen medewerkers van de GPD zullen in een WW regeling vallen, een aantal mensen wordt de mogelijkheid geboden om als ZZP’er verder te gaan.

Zelfstandig of niet
Op zich is het prachtig dat vakmensen in de maatschappij werkzaam blijven, zelfstandig of niet. Maar of deze toekomstige ZZP’ers wel echt als zelfstandige worden aangemerkt is nog maar de vraag. Bij het zelfstandig ondernemerschap na een loondienstbetrekking probeert de overheid zoveel mogelijk een schijnzelfstandigheid in de vorm van een draaideurconstructie te voorkomen.

Opdrachtgarantie
In het sociaal plan is overeengekomen dat boventallige medewerkers in aanmerking kunnen komen voor een opdrachtgarantie als ZZP’er mits men afziet van een ontslagvergoeding. Deze opdrachtengarantie vertegenwoordigt een waarde gelijk aan de ontslagvergoeding volgens de kantonrechterformules.

Var verklaring
Voorwaarde van het akkoord is het feit dat de (toekomstige) zelfstandige dient te beschikken over een VAR verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat er sprake is van winst uit onderneming oftewel een VAR WUO. In gevallen waarin sprake is van maar één opdrachtgever, dezelfde werkzaamheden en onder dezelfde omstandigheden kan er volgens de Belastingdienst nooit sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.

Overeenkomst met Belastingdienst
Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten is bij meerdere ontslagrondes gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid, over de te volgen procedures zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst in het kader van het sociale plan. Veelal zit er wel een tijd tussen het ontslag en de aanvang van de werkzaamheden als zelfstandige bij de (oud) werkgever. Bij de belastingdienst was men niet bereikbaar voor commentaar.
 

Deel deze pagina: