GroenLinks steunt hardere aanpak werkgevers van illegale arbeiders

GroenLinks

De Europese Commissie beslist deze week over een voorstel om bedrijven die gebruik maken van illegale werknemers harder aan te pakken. GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg steunt het voorstel. Zij vindt dat werkgevers strenger gecontroleerd moeten worden.

"Het inhuren van illegale werknemers is in alle lidstaten al strafbaar, maar je ziet dat er aan het toezicht op de naleving hiervan veel schort. Er is nauwelijks controle op werkgevers, die profiteren van illegale werknemers. Sancties voor deze werkgevers zijn onvermijdelijk om illegale arbeid te ontmoedigen," vindt Buitenweg.

In het verleden werd door de lidstaten de oplossing om illegale werknemers tegen te houden vaak alleen maar gezocht in het versterken van de grenscontrole en het afgrendelen van Europa. Maar de meeste illegale werknemers zijn niet met gammele bootjes de EU binnengevaren.
Ze zijn legaal binnengekomen en daarna langer gebleven dan volgens hun verblijfpapieren was toegestaan.

Nauwelijks controle
Volgens Buitenweg blijven illegale werknemers, omdat er in Europa genoeg werkgevers zijn die hun werk bieden: "Veel regeringen controleren de sectoren waarvan bekend is dat daar veel illegale arbeid wordt verricht maar weinig. Ze knijpen een oogje dicht om het de werkgevers niet te moeilijk te maken, maar verkondigen wel luidkeels dat de grenzen beter bewaakt moeten worden. Het voorstel van de Europese Commissie poogt een einde te maken aan deze hypocrisie."

Betere bescherming
Buitenweg is van mening dat illegale werknemers zichzelf niet aangeven uit angst om uitgezet te worden, vandaar dat zij het voorstel ondersteunt om illegale werknemers beter te beschermen: "Lidstaten moeten illegale arbeiders in staat stellen een klacht in te dienen tegen hun werkgevers. Zo moeten diegenen die medewerking bieden aan een strafrechtelijke vervolging van werkgevers een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Net zoals nu al geldt voor de slachtoffers van mensenhandel."

Buitenweg omarmt ook het idee om betrapte illegale werknemers minstens zes maanden loon te geven, ook al hebben zij korter gewerkt.Deel deze pagina: