Grote interesse Zorg-ZZP'ers in direct contracteren AWBZ zorg in natura

Stichting ZZP Nederland

Nieuwe mogelijkheden bieden kansen voor ZZP'ers

Zoals Stichting ZZP Nederland eerder bekend maakte zal  het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)20 miljoen euro in 2013 reserveren om in het hele land ZZP’ers werkzaam in de zorg direct contracten  te laten sluiten met cliënten. Vanaf begin oktober zullen geinteresseerde Zorg-ZZP’ers  zich kunnen laten registeren om vanaf 1 januari 2013 direct klanten te kunnen gaan bedienen

Stichting ZZP Nederland krijgt vele vragen over wat dit inhoudt, hoe het werkt etc. en organiseert daarom eind augustus zelfstandig ondernemers in de zorg over een nieuwe ronde workshops die net als in april door het hele land gehouden gaan worden.

Grote vraag, zijn er wel genoeg contracten?
Uit een mede door Stichting ZZP Nederland gehouden enquête onder ruim 2000 zorg ZZP’ers is gebleken dat van alle respondenten tussen de 60 en 70% gebruik zou willen maken van deze regeling.

De interesse is vooral groot bij de hoger opgeleiden in de zorg ( niveau 4 en 5). Het is opvallend dat juist Zorg-ZZP’ers met meer dan 20 tot 30 jaar ervaring veel voelen voor deze nieuwe contractvorm.

Binnen VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wordt gekeken of  er niet slechts 300, maar aanzienlijk meer ZZP’ers direct gecontracteerd kunnen worden  Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er niet zoals in de pilot (die draaide tot 1 juli 2012) gerekend wordt met een 100% fulltime jaarcontract, maar met contracten met een kleiner budget en aantal uren. Hierdoor zullen aanzienlijk meer ZZP’ers  dan de genoemde 300 een kans kunnen krijgen.

Ook grote vraag uit anderen zorgvormen
Opvallend is ook dat er niet alleen een grote belangstelling is bij thuiszorg ZZP’ers die Zorg in natura (Zin) in de AWBZ leveren, maar er is grote belangstelling uit sectoren zoals:

 • Verloskunde en Kraamzorg
 • PGB en  begeleiding
 • Verpleegkundigen in de cure;  die werkzaam zijn in ziekenhuizen en bijv. bij  huisartsen
 • GGZ verpleegkundigen  die zich willen verzelfstandigen vanuit  GGZ-instellingen
 • Coaches, begeleiders in  gedragsgerelateerde beroepen, jeugdzorg, welzijn en  zorg.

Al  deze groepen vallen momenteel nog niet onder de direct contracteer regeling, maar Stichting ZZP Nederland gaat zich inzetten om ook deze zorgprofessionals in de toekomst de mogelijkheid tot directe contractering te kunnen bieden. Bijna honderd topniveau professionals ( HBO+ en academisch) hebben zich zelfs aangemeld om gezamenlijk totaal nieuwe zorgvormen en zorgteams te gaan vormen. Stichting ZZP Nederland zal voor en met hen vanaf oktober 2012 bijeenkomsten op uitnodiging beleggen.

Stichting ZZP Nederland staat en gaat voor de Zorg Zelfstandigen, we zullen doorgaan tot tenminste 10% van alle Zorgprofessionals ZZP’ers zelfstandig kan contracteren (dat is gelijk aan het percentage ZZP’ers in het gehele land). Dat doen we niet alleen voor die ZZP’ers, maar ook om:

 • Meer klantgerichtheid te krijgen in de zorg
 • Meer innovatie in de zorg te realiseren
 • Oplossing te bieden aan het verloop binnen de zorg
 • Zelfregulerende ZZP-teams mogelijk te maken
 • De kwaliteit van zorg te verhogen
 • Minder last te hebben van (onnodige) regels en beklemmende Cao’s
 • De kosten van zorg te verlagen door; 
  - De ZZP’er te zien als de meest regelarme zorginstelling
  - Minder overhead en lagere/geen bemiddelingskomsten te hoeven betalen
  - Minder uren te besteden per client,  dan reguliere zorginstellingen.

Kortom beter zorg leveren met een grotere kwaliteit en klantgerichtheid tegen lagere kosten.
Heeft u vragen over de zorgbijeenkomsten van Stichting ZZP Nederland, dan kunt u een mail sturen naar vollebregt@zzp-nederland.nl, ter attentie van Leo Vollebregt, Bestuurslid Zorg van Stichting ZZP-Nederland.

Deel deze pagina: