Hanzehogeschool Groningen start Expertisecentrum inlenen arbeidskrachten en ZZP'ers

Hanzehogeschool Groningen

Het lectoraat Arbeidsverhoudingen van de Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt in samenwerking met de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA), MKB-Noord, FNV en CNV een kenniscirculatieprogramma dat gaat resulteren in het Expertisecentrum ‘Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid.’ Binnen dit Expertisecentrum kunnen arbeidsbemiddelaars, mkb-bedrijven en vakbonden kennis uitwisselen over actuele/komende constructies en praktijken, deze juridisch laten toetsen, verder ontwikkelen en verspreiden. In het eerste jaar van het programma wordt gefocust op drie sectoren waarin relatief veel grensoverschrijdende arbeid bestaat: de agrarische sector, transport/logistiek en bouw/infrastructuur.

Juridische onduidlijkheid bij werkgevers en ZZP’ers
Op dit moment wordt de product- en dienstinnovatie in de internationale arbeidsbemiddeling bemoeilijkt door juridische onduidelijkheid en onzekerheid. Bonafide arbeidsbemiddelaars en vakbonden klagen over malafide bedrijven die regelgeving ontduiken en voor oneerlijke concurrentie zorgen. Potentiële klanten zijn onzeker over betrouwbare diensten die hen worden aangeboden en durven die niet te aanvaarden. Juíst voor een open economie als de Nederlandse is een juridisch degelijke en maatschappelijk aanvaardbare institutionalisering van het grensoverschrijdend verkeer van werknemers van groot belang.

Het nieuwe Expertisecentrum vormt een belangrijk nieuw ‘innovatielaboratorium’ in Nederland. In dit laboratorium organiseren de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen kenniscirculatie tussen partijen met deels uiteenlopende belangen, om uiteindelijk tot juridisch en maatschappelijk houdbare product- en dienstinnovatie te komen.

Voorbeelden uit de praktijk:
•Uitzendonderneming X belt met VIA omdat hij bij zijn klanten een aanbod ziet van een collega bedrijf, waarvan de klant en het uitzendbedrijf betwijfelen of er sprake is van een legale constructie. De prijs is dusdanig laag, dat het vermoeden bestaat dat de constructie niet klopt. Uitzendonderneming X vraag VIA waar hij dit uit kan laten zoeken.

Poolse werknemers
Tuinbouwbedrijf Y belt met VIA en geeft aan dat hij een contract heeft met een Pools bedrijf dat bij hem werk heeft aangenomen (witlof oogsten). Het tuinbouwbedrijf betaalt keurig de eerste termijn, maar er komt nooit iemand opdagen. Wat is hier tegen te doen?

Werknemers uit Hongarije
VIA-lid Z is benaderd door een bedrijf die kan makelen in werknemers uit Hongarije. Onder welke condities kan dit?

Uitzendkrachten
Uitzendkracht W stuurt een brief naar de VIA waarin hij aangeeft dat hij het gevoel heeft dat hem onrecht aangedaan wordt. Hij wordt door zijn werkgever steeds van het kastje naar de muur gestuurd als het gaat over het terugkrijgen van belastinggeld. De werkgever zegt dat hij niets terugkrijgt, maar hij heeft wel een brief van de belastingdienst waarin staat dat hij het geld terugkrijgt. Hij vraagt zich af of hij recht heeft op het geld.

ZZP’ers en regels
Bouwbedrijf V krijgt allemaal ZZP-ers (zelfstandige zonder personeel) aangeboden. Hoe weet hij nu welke ZZP-er zich aan de regels houdt en welke niet. Hij weet eigenlijk de regels niet eens

Deel deze pagina: