Hoe word ik ZZP zorgprofessional in de thuiszorg

Let op! Dit artikel is verouderd; mogelijk is de inhoud van het artikel niet meer actueel.
Leo Vollebregt , Bestuurder Zorg , Stichting ZZP-Nederland

Stappenplan voor de ZZP-verpleegkundige en verzorgende

De ZZP'er in de gezondheidszorg is in opkomst. Steeds meer verpleegkundigen en verzorgden in de Thuiszorg kiezen ervoor om zelf cliënten te zoeken en hun eigen tarieven te bepalen. Let op: Stichting ZZP Nederland wil verduidelijken dat deze regeling niet geldt voor de GGZ, Ziekenhuizen en Begeleiding. U wordt eigen baas, maar als ZZP'er in de zorgsector krijgt u wel te maken met regels van de overheid. Hieronder vindt u een handig stappenplan met hulp van de website ‘Antwoord voor Bedrijven‘. Stichting ZZP Nederland organiseert thema-avonden over dit onderwerp in juni en juli. Om alles te regelen heeft u de tijd tot uiterlijk 31 juli of 31 augustus (afhankelijk van het zorgkantoor bij u in de buurt). Vanaf 1/1/14 kunt u dan zonder bemiddelaars en voor een beter tarief aan de slag.

1. Inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Voor u kunt beginnen als zelfstandig ondernemer, zult u zich eerst persoonlijk in moeten schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat kan vanaf een week voor tot een week na uw start. Als u een eenmanszaak gaat opzetten dan zal de KvK uw gegevens ook doorgeven aan de Belastingdienst zodat u dit niet meer hoeft te doen.
| Inschrijven Kamer van Koophandel |

2. Aanvragen Verklaring Arbeidsrelatie
Omdat veel opdrachtgevers er graag zeker van willen zijn dat ze niet verantwoordelijk zijn voor het afdragen van premies en loonheffingen, mocht de zelfstandige dit niet correct doen, kunnen opdrachtgevers vragen om een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Let wel: een VAR is niet verplicht, maar opdrachtgevers kunnen wel beslissen geen opdracht te gunnen aan een ZZP’er als er geen juiste VAR kan worden overlegd.
| Aanvragen Verklaring Arbeidsrelatie |

3. Inschrijven BIG-register
Sommige beroepen in de zorg zelfstandig mag u niet uitoefenen zonder dat u bent ingeschreven in het BIG-register. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren. De verplichte inschrijving geldt onder andere voor apothekers, artsen, verloskundigen, tandartsen en verpleegkundigen. Of u zich ook verplicht in moet schrijven leest u op onderstaande link
| Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) Register |

4. Verzekerde zorg door ZZP'ers
U kunt op verschillende manieren als zelfstandig verzorgende of verpleegkundige AWBZ-zorg aanbieden. U kunt uw diensten aanbieden via een toegelaten instelling. Dat kan een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau zijn. Sinds 2013 kunt u ook zelf een overeenkomst sluiten met een zorgkantoor. De persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die u uw klanten thuis levert, is dan verzekerd. Dat heet zorg in natura. Dat is ook het geval als u zorg verleent via een persoonsgebonden budget (pgb).
| Toegelaten instellingen | | Persoonsgebonden budget |

Om ervoor te zorgen dat u niet in loondienst werkt bij het zorgkantoor heeft de Belastingdienst een Raamovereenkomst voor u klaar staan.
| Raamovereenkomst AWBZ ZZP'er – Zorgkantoor |

5. Welke tarieven mag u voeren
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft voor sommige beroepsgroepen maximumtarieven vastgesteld. Momenteel is er veel ophef over de btw over zorg. Sommige beroepen zijn nog steeds vrijgesteld, waar anderen nu toch belasting moeten betalen. Op onderstaande links leest u meer over deze onderwerpen.
| Tarieven Nederlandse Zorgautoriteit | | Btw in de zorg |

6. Denk om Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid en kunnen conflicten voorkomen. In algemene voorwaarden staan diverse zaken voor klanten en opdrachtgevers duidelijk omschreven. Condities, geldigheid offerte, levertijd, garantie, betaaltermijnen, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud zijn onderdelen die beschreven staan in algemene voorwaarden. Het gaat hier om wederzijdse verplichtingen, ook uw verplichtingen met betrekking tot levering staan hierin beschreven.
| Algemene Voorwaarden |

7. Denk om verzekeringen
In Nederland is alleen de zorgverzekering verplicht. Daarnaast moet u als u een auto heeft een persoonlijke WA verzekering hebben. Als ondernemers komt er echter heel veel op u af. Wat als u bij uw cliënt thuis iets stukmaakt? Ook zult u als zelfstandig zorgprofessional moeten nadenken over uw pensioen en hoe gaat u eventuele arbeidsongeschiktheid afdekken?
| Meer over verzekeringen |

8. Mag ik een bedrijf aan huis
U mag niet zomaar een bedrijf aan huis starten, want dat zou wellicht overlast kunnen opleveren. In Nederland bepalen bestemmingsplannen van de overheid waar u wel en waar u niet uw bedrijf mag opzetten. In deze bestemmingsplannen staat ook wat de gebruiksmogelijkheden zijn voor uw bedrijfspand en perceel en wat er in de omgeving van uw bedrijf allemaal nog kan gaan veranderen. Het is dus belangrijk om te weten wat er in het bestemmingsplan staat, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wellicht heeft u nog andere vergunningen nodig om een bedrijf aan huis te starten.
|Vergunningen |

9. Houd patiëntendossiers bij
Ook voor zelfstandige zorgverleners is het verplicht om van iedere cliënt een medisch dossier bij te houden. In deze dossiers legt u gegevens vast over onder meer de gezondheid van patiënten en het behandeltraject. Let op: iedere patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier in te kijken. Hij of zij heeft geen toegang tot uw persoonlijke werkaantekeningen en gegevens die de privacy van een derde persoon kunnen schaden. U moet het dossier ten minste vijftien jaar bewaren.
| Regels medisch dossier |

10. U heeft een keurmerk nodig
Wie voornoemde stappen heeft doorlopen en aan alle eisen voldoet krijgt van de KIWA een keurmerk met pasfoto waarop de cliënt en anderen u kunnen identificeren als erkend ZZP’er in de zorg.

11. Regel uw continuïteit
Uiteraard moeten uw patiënten gewaarborgd zijn dat er altijd een ZZP’er is als u ziek wordt, met vakantie bent en dergelijke, samen met andere ZZP’ers in uw zorgkantoor gebied maakt u dan afspraken over hoe u elkaar waarneemt.

Wilt u meer weten meld u dan aan (op de wachtlijst) voor de thema-avonden in juni en juli op de website van www.zzp-nederland.nl Daar wordt dieper ingegaan op het hele proces waarbij u eind juli dan wel eind augustus boven genoemde zaken heeft moeten invullen en zenden aan uw zorgkantoor.

Deel deze pagina: