In 2012 meer ruimte voor zzp' ers in het PGB en extramurale langdurige zorg

Leo Vollebregt Zorg sectorcoördinator, ZZP Nederland

Gisteren heeft staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief over de voortgang in de veranderende langdurige zorg naar de Tweede Kamer gezonden. Stichting ZZP Nederland heeft de afgelopen maanden intensief meegedacht en haar wensen en oplossingen aangedragen aan het ministerie van VWS. In de brief van de staatssecretaris komen enkele belangrijke punten naar voren die we u niet willen onthouden.

Direct contracteren door ZZP’ers wordt vanaf 1 januari 2012 wettelijk mogelijk
Nieuwe wetgeving maakt vanaf 1 januari 2012 mogelijk dat u als ZZP’ er direct een contract kunt afsluiten met een Zorgkantoor. ZZP Nederland heeft ideeën en oplossingen ingebracht waarmee dit via een door Stichting ZZP Nederland te ontwikkelen meldingssysteem op internet eenvoudiger kan verlopen en er minder regels en eisen worden gesteld dan die nu gelden voor zorginstellingen.

Extra budget in 2012 voor ZZP’ ers
Het zorgbudget voor 2012 was hoofdzakelijk aan de bestaande zorginstellingen toegekend en er zou dus geen geld zijn om in 2012 extra ZZP’ers te contracteren. VWS wil vanaf mei 2012 eventueel extra gelden uittrekken om nog in 2012 extra ZZP’ ers te kunnen contracteren.

Ook komt er een regeling van 50 miljoen euro, die extra PGB-zorg mogelijk maakt als zorg in natura niet toereikend is. Deze regeling geldt alleen voor nieuwe PGB-houders die na 1/1/2012 geen beroep meer kunnen doen op de huidige PGB-vorm en die extra complexe zorg voor meer dan 10 uur per week nodig hebben. Het zorgkantoor moet het recht op deze regeling accorderen. De regeling wordt waarschijnlijk middels trekkingsrechten toegekend aan de cliënt.

Proef bij UVIT met contracteren ZZP’ ers
Vanaf eind 2011 t/m april 2012 zal UVIT (zorgverzekeraarcombinatie Univé-VGZ- IZA-Trias)een proef doen met het contracteren van zzp’ ers in de provincie Brabant. De omvang van die proef is vrij klein, namelijk 1 tot maximaal 3 teams met 8 a 12 ZZP’ ers. Middels deze proef zal ervaring in de procedures en samenwerking worden opgedaan. Stichting ZZP Nederland zal samenwerken met andere ZZP belangenorganisaties in het begeleiden van deze proef en het realiseren van praktische oplossingen voor cliënten, ZZP’ ers en andere zorgpartners zoals: ZN, de Zorgkantoren, CAK, NZA en het ministerie van VWS.

Aanmelden
Vele zorgsectorleden van ZZP Nederland hebben zich al aangemeld als geïnteresseerde in de UVIT proef. Heeft u als zorgprofessionals interesse in de UVIT proef of voor de directe contractering, na mei 2012, of heeft u andere vragen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar vollebregt@zzp-nederland.nl, zorgsectorcoördinator ZZP-Nederland.

Deel deze pagina: