In 2050 1,6 miljoen meer allochtonen

In 2050 telt Nederland naar verwachting 16,8 miljoen inwoners, tegen 16,4 miljoen nu. De groei komt volledig voor rekening van allochtonen. In 2050 zal 29 procent van de Nederlandse bevolking uit allochtonen bestaan. Nu is dit nog 19 procent.
 
Aantal autochtonen daalt
Volgens de nieuwe CBS-bevolkingsprognose zal het inwonertal van Nederland tot 2034 blijven toenemen. Daarna gaat de bevolking krimpen. Nederland zal in 2050 zo’n 12,0 miljoen autochtonen tellen, 1,2 miljoen minder dan op dit moment.
Zowel meer niet-westerse als westerse allochtonen
Naar verwachting neemt het aantal allochtonen tot 2050 met ruim 1,6 miljoen toe. Het sterkst groeit de groep niet-westerse allochtonen, van 1,7 naar 2,7 miljoen. De westerse herkomstgroep neemt iets langzamer toe, van 1,4 naar 2,1 miljoen.

Deel deze pagina: