Instroombeperking Roemenen en Bulgaren bedreigt werkgelegenheid voor zzp-ers

Stichting ZZP Nederland

Parlementsleden steken opnieuw de kop in het zand door de tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren te willen handhaven, vindt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland. Hierdoor komen er veel Roemenen en Bulgaren naar Nederland via constructies die moeilijk controleerbaar zijn, waardoor legale zzp-ers en werknemers uit de markt worden gedrukt.

Het rapport van de Tweede Kamercommissie over het arbeidsmigrantenbeleid is duidelijk: handhaving van tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten zal geen beperkend effect hebben op de instroom, zo leert de recente geschiedenis. De hedendaagse praktijk bevestigt dat: waar een tewerkstellingsvergunning geldt, neemt het aantal (schijn)zelfstandigen en informele arbeid toe, met alle nadelige gevolgen van dien.

Lage prijs
Uitzendbureaus, vaak met een vestiging in Oost-Europa, zorgen voor een aanzienlijke toestroom van Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten, die als zzp-er worden tewerkgesteld tegen ongekend lage tarieven. In de Randstad werken momenteel duizenden Bulgaren en Roemenen als zzp-er voor minder dan € 8, - per uur. De instroombeperkende maatregel geldt immers voor werknemers en niet voor zelfstandigen. Daarmee kunnen allerlei handelaren in arbeidskrachten gelegaliseerd en ongestoord hun gang gaan en de Nederlandse arbeidsmarkt verpesten met dumptarieven. Met name in de bouwsector kan de Nederlandse zzp-er deze druk op het tarief niet aan: er ontstaat verdringing op de arbeidsmarkt, doordat ook Nederlandse zzp-ers hun tarief noodgedwongen zien dalen. Door het toenemend aanbod van steeds lagere tarieven komt niet alleen de werkgelegenheid van zzp-ers, maar ook de werkgelegenheid van werknemers onder druk te staan en dat is nu precies het tegenovergestelde van wat men met deze zogenaamde instroombeperkende maatregel wil bereiken.

Open registratie
Stichting ZZP Nederland roept parlementsleden op, om het paard niet opnieuw achter de wagen te spannen en lessen te trekken uit het recente verleden. Beter een geregistreerde en zichtbare instroom van arbeidsmigranten door de voordeur, dan de voordeur dichtmetselen, terwijl de kelderluiken wagenwijd openstaan voor malafide handel in arbeidskrachten.

Link: | Rapport over arbeidsmigratiebeleid |

Deel deze pagina: