Inzet ZZP Nederland ZZP-stage succesvol

Politiek
Stichting ZZP Nederland

Laat jongeren kennismaken met ondernemend vakmanschap

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker wil stage bij zzp’ers stimuleren. Dat staat in haar brief aan de Tweede Kamer over de beroepspraktijkvorming in het mbo van afgelopen vrijdag.

Stichting ZZP Nederland heeft al eerder bij onderwijs en politiek aan de bel getrokken om stage bij zzp’ers meer te stimuleren. “Het mes snijdt aan twee kanten” zegt voorzitter Maarten Post. “ Naast praktische beroepsvaardigheden maken leerlingen ook kennis met ondernemen. Daar was tot nu toe in het beroepsonderwijs te weinig aandacht voor.”

Inmiddels is in het beroepsonderwijs het besef doorgedrongen, dat men jongeren de kans moet geven om kennis te maken met het ondernemen. Stichting ZZP Nederland heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van een mbo-keuzemodule ondernemend vakmanschap, die binnenkort bij een aantal samenwerkende roc’s zal worden gestart. Daarbij staan zzp’ers voor de klas om hun ervaringen in het ondernemend vakmanschap te delen met studenten.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker

ZZP als Leerbedrijf

Volgens Bussemaker is het nu al mogelijk voor zzp’ers om erkend te worden als leerbedrijf. De administratieve rompslomp van stageprotocollen in het onderwijs kan echter een belemmering vormen voor veel zzp’ers om mee te doen. Scholen zouden de procedures en protocollen sterk kunnen vereenvoudigen om zo aantrekkelijk te worden voor zzp’ers.  Stagebegeleiding kost tijd en tijd is geld. Er zal dus een oplossing moeten komen voor het productiviteitsverlies, dat zal Bussemaker zich terdege moeten realiseren. “ Scholen kunnen beter investeren in een goede praktijkbegeleiding van leerlingen dan geld te verspillen aan dure gebouwen”, zegt Post.

Stagebank ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland organiseert zodra er meer informatie beschikbaar is over deze regeling een belangstellingsonderzoek voor stagebegeleiding onder de aangesloten zzp’ers. Aan de hand daarvan wordt een databank voor stagebegeleiders ingericht, die toegankelijk zal worden gemaakt voor scholen. Aangesloten zzp’ers, die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich nu al melden via info@zzp-nederland.nl


Deel deze pagina: