Jachtseizoen op ZZP’ers is geopend

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland

In de media wemelt het weer van de proefballonnen waarin de ZZP’er wordt verplicht om problemen van werkgevers en werknemers op te lossen. Nog voor de zomervakantie willen de diverse politieke partijen en adviseurs een statement maken, waarvan ZZP’ers de dupe lijken te worden.

Verplicht pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) doet de Tweede Kamer een voorzet over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Daarbij zegt zij dat een verplichte deelname aan het pensioenstelsel voor ZZP’ers ook tot de mogelijkheden moet kunnen behoren. Echter is ze wel zo slim om een en ander aan het volgende Kabinet over te laten.

De achterban van Stichting ZZP Nederland heeft zich al eerder uitgesproken over een verplichting tot deelname aan het pensioenstelsel. De uitkomst; Geen verplichte deelname! De achterban is natuurlijk bereid om te sparen voor later. Maar dat moet dan wel in een flexibelere vorm dan bij een verplichtstelling. Mede door de wensen van de ZZP’ers in kaart te brengen zijn er alternatieven zoals het ZZP Pensioen ontstaan. Hierbij is flexibele inleg mogelijk en is en blijft de inleg van de ZZP’er of nabestaanden. Stichting ZZP Nederland vindt ook dat de bewustwording van het belang van sparen voor later omhoog moet. Maar een verplichting is een slechte zaak.

Zelfstandigenaftrek

Naast een eventueel een verplichte deelname aan een pensioenregeling zegt Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat een ongelijke behandeling van werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel snel moet worden aangepakt. Volgens Stevens betalen ZZP’ers minder inkomstenbelasting en wordt de zelfstandigenaftrek gebruikt om te concurreren met werknemers in loondienst.

Dat het belastingstelsel wel eens gemoderniseerd mag worden heeft duidelijke steun van ZZP Nederland, er bestaat een wirwar aan regelingen, toeslagen, aftrekposten en uitzonderingen. Maar dan wel met een beleid dat er op gericht is om zelfstandigen te blijven stimuleren in ondernemerschap en niet te bestraffen voor hun initiatief om zelfstandig in een inkomen te voorzien.
Blijkbaar gaat het slecht met de werknemers en die moeten koste wat kost beschermd worden want het klassieke poldermodel van werkgevers en werknemers moet in stand worden gehouden. Ook al gaat dit ten koste van de hardwerkende zelfstandig ondernemers, die hun eigen boontjes doppen en zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun financiële toekomst.

Commentaar

Stichting ZZP Nederland, belangenbehartiger voor 40.000 zelfstandigen, is geen voorstander van extra verplichtingen voor ZZP’ers: “We moeten ZZP’ers niet gaan betuttelen alsof ze werknemer zijn. ZZP’ers hebben zelf gekozen om zaken te doen voor eigen rekening en risico.” Daarnaast is Stichting ZZP Nederland verbaasd over het fenomeen dat overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties willen bepalen wat goed is voor de zelfstandige. Er wordt meer gesproken over de zelfstandige dan deze te raadplegen over hun wensen.

"Er wordt meer óver dan mét ZZP'ers gesproken" - Stichting ZZP Nederland -

Deel deze pagina: