Kabinet: geen verplichtingen voor zzp'ers, zelfstandigenaftrek blijft

Interdepartementaal Beleidsonderzoek leidt niet tot schokkende onthullingen

De kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers bevat weinig negatieve verrassingen. De zelfstandigenaftrek blijft behouden en aan de zelfstandige ondernemers worden geen werknemersverplichtingen opgelegd zoals WW en AOV.

Stichting ZZP Nederland is blij met de uitspraak van het kabinet dat ondernemerschap dient te worden gestimuleerd en schijnconstructies moeten worden bestreden. “Wij hebben jarenlang gepleit voor afschaffing van de VAR, omdat daarin de zelfstandige altijd de pineut was en de opdrachtgever vrijuit ging”, zegt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland. “Met de nieuwe Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de opdrachtovereenkomst en mag men zelfstandigen niet meer behandelen als werknemers.”

Educatie
Het kabinet wil de scholingsmogelijkheden voor zelfstandigen vergroten, maar onderneemt zelf geen stappen in die richting. Men schuift de verantwoordelijkheid hiervoor af naar sociale partners, die de O&O-fondsen zouden moeten openstellen voor zelfstandigen. “Als dat gepaard gaat met een verplichte deelname, dan zal onze achterban dat niet accepteren.”, zegt Post. “Wij zien iedere opgelegde verplichting als een beperking van de ondernemersvrijheid. Stichting ZZP Nederland zal zelf initiatief nemen tot het ontwikkelen van maatwerkscholing voor ondernemers en startende ondernemers. Wij rekenen daarbij op de medewerking van het kabinet in de vorm van een stimuleringsregeling.”

Uitzondering schilders
Het kabinet heeft eerder het vrijwillige ZZP Pensioen op initiatief van de zzp-organisaties mogelijk gemaakt. Dat nu toch weer wordt gesproken over een verplichte deelname op termijn, is verbazingwekkend. “Het is tevens onbegrijpelijk dat de staatsecretaris, die eerder dit jaar heeft uitgesproken dat zelfstandigen geen pensioenverplichting zou worden opgelegd, enkele weken geleden de pensioenverplichting voor zelfstandige schilders opnieuw heeft ingesteld.”, zegt Maarten Post, “Een eenduidig overheidsbeleid is vooral voor zzp’ers van groot belang.”

Vrijwillig
Stichting ZZP Nederland heeft waardering voor het feit, dat het kabinet verplichte verzekeringen voor zelfstandigen afwijst. Dit mag er niet toe leiden, dat het kabinet de mogelijkheden om te komen tot vorming van een AOV-collectief op vrijwillige basis niet verder onderzoekt. Het kan niet zo zijn, dat door de verplichtingsdiscussie tussen regeringspartijen een mogelijke oplossing van de echte problematiek op de lange baan wordt geschoven. Het kabinet zou er goed aan doen om in overleg met betrokken partijen een effectieve oplossing te bewerkstelligen. Stichting ZZP Nederland is tot medewerking bereid.

 

Deel deze pagina: