Klink wil nieuwe ZZP beroepen in de zorg

Ministerie VWS

Minister Klink wil laten onderzoeken of het beroep klinisch technoloog onder de werking van de Wet BIG kan worden gebracht. In dat geval kan zo’n klinisch technoloog – of ‘technical physician - zelfstandig functioneren in de zorg. Hij zou ook zelf voorbehouden handelingen mogen verrichten (dit zijn handelingen die volgens de wet alleen mogen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren die daartoe bevoegd zijn; denk aan injecties toedienen of patiënten onder narcose brengen).

Overzien
Samen met de minister van OCW wil Klink nagaan waar nieuwe beroepen een zorginhoudelijke bijdrage kunnen leveren. ‘Tegen de achtergrond van het toenemend aantal chronisch zieken en de begeleiding die zij nodig hebben, begint het besef te groeien dat een enkele medicus niet alle zorg meer kan overzien’, aldus Klink.

Academisch jaar
De minister zei dit in zijn rede bij de opening van het academisch jaar aan de Universiteit Twente, waar technische geneeskunde sinds 2003 een studierichting is. De hoofdlijn van zijn rede was het belang van innovaties in de zorg.

Uitsluitsel
Medio 2009 wil Klink definitief uitsluitsel geven over de wettelijke status van de klinisch technoloog.

Deel deze pagina: