KPN: weer een nieuw arbeidsconflict

StartBedrijf

KPN: weer een nieuw arbeidsconflict  met medewerkers KPN Contact

Het zit KPN ook niet mee, eerst valt iedereen over het internetbellen, commotie over de bonus van Scheepbouwer en nu is het personeel aan de beurt.

KPN Contact
Medewerkers van KPN Contact (onderdeel van SNT Callcenter) vallen van de ene verbazing in de andere. Regelmatig worden ze overgeheveld naar een ander bedrijf binnen KPN met andere arbeidsvoorwaarden. Het devies is steeds: stikken of slikken.

Arbeidsvoorwaarden veranderen daardoor en secundaire arbeidsvoorwaarden worden zonder enige vorm van overleg geschrapt. Een voorbeeld hiervan is dat tot voor kort medewerkers van KPN Contact een GSM telefoon ter beschikking hadden waarmee ze zonder kosten dagelijks tot 18 uur me konden bellen. Zonder slag of stoot is deze arbeidsvoorwaarde verdwenen en medewerkers hebben nu een abonnement waarvoor ze moeten betalen.

Maar KPN Contact zet de strategie door. Daar waar medewerkers volgens CAO recht hadden op 292 vrije uren per jaar wordt dit nu teruggebracht tot 200 uur. Wat er met de verdwenen 92 uur gaat gebeuren is niet bekend.

Directeur Jacob Middeldorp is vastberaden en onduidelijk
Volgens een brief van directeur Jacob Middeldorp van KPN Contact moet KPN op de kosten letten. KPN Contact heeft samen met de vakbonden een externe partij laten kijken naar personeelskosten en deze bevestigt de mening van de directie. Volgens de directie zijn de kosten van KPN Contact 10% hoger dan van concurrerende bedrijven. Maatregelen zijn dus nodig. Het gemakkelijkst is om dit op het personeel af te wentelen. Wel wil KPN Contact medewerkers extra laten bijverdienen door goede prestaties. Overigens laat de directeur in het midden of medewerkers nu wel of niet bij KPN werken in zijn brief naar de medewerkers.

Personeel van KPN Contact is niet vrolijk
Volgens medewerkers van KPN Contact is dit de zoveelste afbreuk aan arbeidsvoorwaarden van het bedrijf dat vroeg bekend stond om zijn goede kwaliteit en zijn goede arbeidsvoorwaarden. Keer op keer wordt personeel geconfronteerd met negatieve berichten over kwaliteit. Internetbellen is hier slechts een voorbeeld van, de bonus voor topman Scheepbouwer gooit nog extra zout in de wond van medewerkers.

Bonden ondernemen actie
Inmiddels hebben ABVA KABO, FNV, CNV, Publieke Zaak en de Bond van Telecompersoneel de handen ineengeslagen. Middels een petitie stellen de bonden harde eisen richting werkgever. Onder het motto: Geen sigaar uit eigen doos worden acties voorbereid en willen de bonden en medewerkers serieus genomen worden.

We houden (KPN) Contact.

Deel deze pagina: