KvK en Belastingdienst starten proef gem. registratie startende ondernemers

Kamer van koophandel nederland

De Kamer van Koophandel en de Belastingdienst starten 1 maart op drie locaties met een proef waarbij ondernemers die zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel tegelijkertijd een aantal formaliteiten voor de Belastingdienst kunnen afhandelen. Startende ondernemers die deelnemen krijgen onder meer een voorlopig BTW-identificatienummer mee. Het inschrijven bij Kamer van Koophandel en Belastingdienst zijn nu nog twee afzonderlijke procedures. Terwijl beide organisaties veel dezelfde informatie van de ondernemer nodig hebben. De proef vindt plaats op kantoren in de regio's Zwolle, Utrecht en Haaglanden en geldt in eerste instantie alleen voor eenmanszaken. Deelnemen aan de proef is vrijwillig.

Basisregistraties
De gemeenschappelijke intake past bij de inrichting van het stelsel van Basisregisters. Het Handelsregister wordt, onder de naam Nieuw Handelsregister, straks ook één van de basisregistraties naast onder andere het Kadaster, Basisregistratie Inkomen en de Gemeentelijke Basisadministratie. Op dit moment moet een startende ondernemer zich nog aanmelden bij zowel de Kamer van Koophandel als de Belastingdienst. Deze twee organisaties leggen voor een groot deel dezelfde informatie vast. Als straks het Nieuw Handelsregister als basisregistratie van kracht is, moet de Belastingdienst verplicht gebruik maken van gegevens uit het Handelsregister. Door nu al de registratie te integreren met één loket voor alle starters, wordt vooruitlopend ingespeeld op de nieuwe situatie.


Deel deze pagina: