Kwaliteit geeft doorslag in aannemen ZZP´er

USP Marketing Consultancy

Uit een telling bij de Kamer van Koophandel blijkt dat circa 69.000 ZZP'ers actief zijn in Nederlandse bouwsector. Een deel hiervan zijn ZZP'ers van buitenlandse komaf. Deze buitenlandse arbeiders vormen volgens de Nederlandse ZZP'ers een minder grote bedreiging dan 2 jaar geleden. Slechts 16% van de Nederlandse ZZP'ers uit de bouw ziet deze buitenlandse concurrenten als bedreigend voor de eigen werkgelegenheid. Tevens verwacht tweederde van de Nederlandse ZZP'ers dat het aantal buitenlandse ZZP'ers de komende jaren verder zal gaan toenemen, maar dat ze minder bekwaam zijn dan de Nederlandse ZZP'ers. Dit blijkt uit de ZZP & Klusmonitor 2008, een 2-jaarlijks onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy in opdracht van BouwKennis.

Toetreding buitenlandse 'bouw-ZZP'ers' minder bedreigend
De laatste jaren wordt steeds meer gesproken over de toename van de ZZP'ers en het aandeel van buitenlanders hierin. Zo is het aantal ZZP'ers gestegen van ruim 52.000 in 2006 naar 69.050 in 2008 (bron: Kamer van Koophandel). Er is dus voldoende werk voor de ZZP'ers, anders valt de stijging van 31% in 2 jaar tijd niet te verklaren. Er is dus meer werk, maar aan de andere kant neemt de concurrentie wel toe. Een deel van deze concurrenten is van buitenlandse afkomst. Vormen deze buitenlandse ZZP'ers een serieuze bedreiging of niet? Het blijkt dat deze nieuwe toetreders een minder grote bedreiging vormen dan in 2006. Twee jaar geleden zag 26% van de zelfstandigen zonder personeel deze ontwikkeling nog als een grote dreiging.

Kwaliteit
Anno 2008 is dit percentage teruggelopen naar 16%. Daarnaast is het percentage ZZP'ers dat de ontwikkeling als niet dreigend ervaart, gestegen van 41% naar 56%. Een mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is dat de Nederlandse ZZP'ers minder klussen verliezen aan buitenlandse ZZP'ers dan voorheen. Het kan dus zijn dat het gezond verstand weer de overhand gaat krijgen: kwaliteit boven prijs. Een veelgehoorde klacht over de huidige buitenlandse ZZP'ers is namelijk dat de kwaliteit van de werkzaamheden minder is dan die van hun Nederlandse collega's. Een andere verklaring kan zijn dat het extra aanbod van deze zelfstandigen zonder personeel, afkomstig uit het buitenland, gewoon nodig is om de hoeveelheid werkzaamheden gedaan te krijgen.

Deel deze pagina: