Let op DGA: Pensioen in Eigen beheer is afgeschaft

Politiek
Stichting ZZP Nederland

Tot 1 juli tijd om over pensioenvermogen te beslissen

Directeur/Grootaandeelhouders van een BV mogen niet langer fiscaal gunstig pensioen opbouwen in eigen beheer. Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer op 7 maart goedgekeurd. DGA’s hebben tot 1 juli de tijd gekregen om te beslissen wat de bestemming van het opgebouwde pensioenvermogen wordt. Een dergelijk besluit moet zijn opgenomen in de notulen van de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) en de bestaande Pensioenbrief moet worden aangepast, alles voor 1 juli aanstaande.

Werk aan de winkel

Er zijn drie mogelijkheden om uw pensioenvermogen te beheren:

  1. Het bestaande pensioenvermogen wordt in eigen beheer aangehouden, maar groeit niet meer aan en wordt premievrij gemaakt. Wel kan er nog worden geïndexeerd.  Het vermogen blijft dus op de balans staan als beklemd vermogen, omdat dit de dividenduitkering beperkt.
  2. Het pensioenvermogen wordt afgewaardeerd naar de fiscale balanswaarde en er vindt afkoop plaats. Daarbij geldt een belastingvrijstelling in 2017 (35,5 %), in 2018 (25 %) en in 2019 (19,5 %). Het vermogen geldt dan niet meer als pensioenvermogen en kan worden uitgekeerd.
  3. Het pensioenvermogen wordt omgezet in een langlopende oudedagsverplichting of een lijfrente, die tot uitkering leidt over meer dan 20 jaar.

Ingewikkelde beslissing binnen drie maanden

Een dergelijke beslissing kan voor velen tot verstrekkende gevolgen leiden voor de financiële situatie van nu en later. Daarbij is ook toestemming van de partner vereist. ZZP Nederland roept DGA’s, die niet weten hoe te handelen of met onbeantwoorde vragen zitten, op om dit te melden via info@zzp-nederland.nl 

Deel deze pagina: