Meer controle in bouwsector naar zwaar werk, ook voor ZZP

bouw

Arbovoorschriften gelden ook voor ZZP

Het ministerie van SZW gaat de komende 4 jaar strenger toezien op bouwplaatsen om te controleren of de arboregels wel worden toegepast. Reden voor de verhoogde inzet van de arbeidsinspectie is het hoge ziekteverzuim van mensen in de bouwsector. Het ziekteverzuim in de bouwsector bedraagt 5,5%. Bijna de helft daarvan is te wijten aan te zware lichamelijke belasting.

ZZP ook zelf verantwoordelijk

De huidige Arboregels gelden ook voor Zelfstandigen Zonder Personeel. Ook de ZZP’ers dienen zich aan de voorschriften te houden. Onlangs werd in diverse media gemeld dat opdrachtgevers een totale zorgplicht voor ZZP’ers hebben maar dat is maar ten dele. Als ZZP’ers zich, ondanks aanwijzingen van de opdrachtgever,  niet houden aan de arbovoorschriften zijn zij  in principe zelf verantwoordelijk.

Top 15 zware beroepen eerst aan de beurt

De komende 4 jaar wordt intensief gecontroleerd op de zware beroepen zoals blokkensteller bij ruwbouw, betonstaalvlechters, metselaars, monteurs van dak- en gevelelementen en glaszetters.

De inspectie gaat strenger handhaven: er worden sneller boetes opgelegd. De inspecteurs  letten op praktische zaken. Zware glasplaten mogen bijvoorbeeld niet worden getild maar moeten met hulpmiddelen worden geplaatst. De kruiwagen van een metselaar mag inclusief last niet zwaarder dan 60 kilo zijn.Blokkenstellers moeten bijvoorbeeld gebruikmaken van een machine als de blokken waarmee ze werken 14 kilo of meer wegen.

46 procent van de betonvlechters heeft rugklachten. Dat geldt ook voor meer dan een derde van de glaszetters die hun schouders en rug overbelasten door met glazen platen te sjouwen. Bij de blokkenstellers treden rugklachten op doordat zij voorovergebogen blokken zagen. Van de metselaars heeft 38 procent last van zijn rug door veelvuldig bukken en metselen vlak boven de grond. De directe kosten die daarmee gemoeid zijn, bedragen naar schatting honderden miljoenen per jaar.

Link: | meer over arbobeleid |

Deel deze pagina: