Meer dan 1 opdrachtgever vereist voor zelfstandigheid artsenbezoeker

www.nuzakelijk.nl

De rechter in Den Bosch heeft onlangs beslist dat een artsenbezoekster geen onderneemster is voor de inkomstenbelasting omdat de daarvoor vereiste mate van zelfstandigheid ontbreekt.

Het ging in deze zaak om een artsenbezoekster die een contract had met de Duitse vestiging van een Amerikaans bedrijf om producten af te zetten aan ziekenhuizen en zorginstellingen in de Benelux. Ze regelde de afspraken vanuit haar kantoor thuis en bezocht twee tot drie dagen per week klanten. De levering van de producten en de facturen liepen via de Duitse vestiging.

Volgens de belastinginspecteur was de artsenbezoeker geen onderneemster en kwam zij niet in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. De rechter was het met de inspecteur eens.

Criteria
De artsenbezoekster had namelijk alleen de Duitse vestiging als opdrachtgever. Ook bleek uit haar contract dat zij onder leiding van de General Manager werkte en aan hem verantwoording moest afleggen zodat de voor het ondernemerschap vereiste mate van zelfstandigheid ontbrak. Verder liep zij geen ondernemersrisico.

Zij ontving maandelijks een vaste en een periodieke variabele vergoeding. Bovendien waren de investeringen in bedrijfsmiddelen, voor zover de opdrachtgever die niet vergoedde, heel beperkt en liep zij geen voorraad- en nagenoeg geen debiteurenrisico.

Volgens de rechter moesten de inkomsten van de artsenbezoekster in de jaren 1999 en 2000 gerangschikt worden onder de post ‘niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden’ en in 2001 onder de post ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Deel deze pagina: