Miljoenen voor ZZP in de zorgsector beschikbaar

ZZP Nederland - Leo Vollebregt

In 2013 extra ruimte voor 750 ZZP'ers

Er komen meer mogelijkheden voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die in de zorgsector willen werken. Dit heeft het ministerie van VWS toegezegd. Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zelfstandigen zich aanmelden bij zorgkantoren voor een direct contract als zorgverlener in 2013.

Het ministerie van VWS stelt ca 30 miljoen van het zorgbudget beschikbaar voor het contracteren van ZZP’ers die werkzaam zijn in de AWBZ zorg in natura. Stichting ZZP Nederland reageert verheugd en ziet dit als een doorbraak.

Bestuurder Leo Vollebregt van Stichting ZZP Nederland heeft achter de schermen intensief gewerkt aan de totstandkoming van rechtstreekse contractering van zelfstandigen in de zorg. Tot nu toe was het vrijwel onmogelijk om als zelfstandige zorgprofessional te werken zonder tussenkomst van bemiddelaars die met flinke marges de zorgkosten verhoogden. Maandenlang overleg met veel instanties, het zorgen voor faciliteiten en het organiseren van thema-avonden voor zelfstandigen in de zorg hebben er toe geleid dat de proef succesvol is afgesloten en dat er een uitbreiding volgt.

De verruiming is tot stand gekomen na een proef met ZZP’ers in de zorg die door zorgverzekeraar VGZ rechtstreeks werden gecontracteerd. De proef is inmiddels succesvol afgerond. Hierop heeft het ministerie besloten om de proef in 2013 aanzienlijk uit te breiden. In 2013 kunnen naar schatting ca 750 ZZP’ers (landelijk) rechtstreeks opdrachten uitvoeren. De zelfstandigen mogen werken voor maximaal 75% van het officiële NZA tarief. Middels een hiervoor geautomatiseerd systeem, dat ook bij de proef met VGZ is gebruikt, kunnen overheadkosten tot een minimum teruggebracht worden. Allerlei zaken zoals het voeren van een administratie en indicatie, facturatie en het maken van kwaliteitsrapportering kan via een internetmodule worden gerealiseerd.

VWS bereidt een landelijke campagne voor, waarin ZZP’ers, zorgkantoren en cliënten op de nieuwe mogelijkheden worden gewezen. Belangenorganisaties zoals Stichting ZZP Nederland zullen hun achterban via thema-avonden voorbereiden op de mogelijkheid van direct contracteren. De eerste avonden starten direct na de zomerperiode.

Zorg wordt beter en voordeliger

ZZP’ers werden veelal door bemiddelaars en uitzendbureaus bemiddeld die daar marges van veelal 30 to 50% van het tarief voor inhielden. Ook ontvangen de reguliere instellingen ca 90 to 95% van het NZA tarief en zal de ZZP’er ook volgend jaar de nu geldende 75% van het NZA tarief ontvangen hetgeen betekent dat de zorg ca 15 tot 20% goedkoper wordt en de bemiddelaars en hun kosten kunnen worden uitgeschakeld Daardoor worden de zorgkosten voor de Staat goedkoper en houdt de ZZP’er een fatsoenlijk tarief over om ook de kosten van pensioenen, verzekeringen, opleidingen etc te kunnen betalen.

De zorg wordt flexibeler

In de proef is gebleken dat de klanten de zorg door ZZP’ers als uitermate klantgericht en flexibel hebben ervaren. Ze hebben nu vaste zorgverleners (die ze zelf kunnen kiezen) en kunnen op elk gewenst moment een beroep op de ZZP’ers doen.

Meer capaciteit en kwaliteit in de zorg

De gemiddelde ZZP’er is hoger opgeleid en heeft meer ervaring dan de gemiddelde werknemer in de zorg. Om deze hoogwaardige zorgverleners te behouden voor de zorg is deze nieuwe regeling ontworpen. De ZZP’er is een welkome aanvulling in de zorg en op deze wijze kunnen de groeiende kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan goed personeel worden verkleind.

Continuïteit gewaarborgd

Er zijn ook maatregelen genomen om bij uitval van een ZZP’er er zeker van te zijn dat de cliënt in alle gevallen op tijd geholpen wordt zo staan zelfstandige zorgprofessionals voor elkaar klaar om de taken van collega’s over te nemen als ze ziek zijn, op vakantie gaan en dergelijke.

ZZP Nederland houdt Zorg-enquête

Stichting ZZP Nederland houdt ondertussen een enquête onder de grote groep aangesloten zelfstandigen in de zorgsector om de wensen en mogelijkheden beter in kaart te brengen. Ook zal Stichting ZZP Nederland zich inzetten om de verruiming uit te breiden met kraamzorg, verloskundigen en zelfstandigen in de GGZ sector.

Link: | zorg enquête |

 

 

  

Deel deze pagina: