Minister Klink is voorstander van ZZP’ers in de zorg, mits...

Tweede Kamer

Minister Klink is onder bepaalde omstandigheden voorstander van ZZP’ers in de zorg
Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer over ZZP’ers in de zorg heeft minister Klink geantwoord dat ZZP’ ers in de zorg een welkome aanvulling kunnen zijn op het chronisch personeelstekort in de zorgsector. Volgens de minister mag de kwaliteit in de zorg niet afnemen en mag de zorgverlening hierdoor niet duurder worden.

Ook gedwongen constructies dienen te worden voorkomen en dienen de ZZP’ers te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor ZZP’ers. Daarnaast moet het gaan over redelijke tarieven en eventuele redelijke bemiddelingskosten.

Volgens de minister doen zorgaanbieders er goed aan om ZZP’ers in te huren die niet in loondienst willen werken, om zodoende het personeelstekort in de zorgsector te kunnen oplossen. Echter op dit moment is het aanbod van ZZP’ ers in de ziekenhuizen volgens de minister nog marginaal.

In hetzelfde gesprek antwoordde de minister dat de kartelvorming van een 15-tal ziekenhuizen onderzocht wordt door de NMA, het oordeel van de NMA wordt afgewacht voordat er actie zal worden ondernomen.

Commentaar ZZP Nederland:
Gelukkig begint de overheid te beseffen dat er veel zorgverleners rondlopen die graag aan de slag willen, maar dan niet in loondienst. Ook de belastingdienst schijnt soepeler om te gaan met het verstrekken van een VAR Verklaring voor zorgverleners. Nu is het wachten nog op het Zorgconvenant dat de overheid wil opstellen voor het inhuren van ZZP’ers. Het vorige convenant raakte kant noch wal en leek alleen geschreven vanuit de kant van de zorgaanbieders en koppelbazen in de zorg. Geen enkele ZZP organisatie werd betrokken bij dat overleg. De ZZP’ er was destijds slechts een sluitpost en het kind van de rekening. Gelukkig werd het convenant door de rechter verworpen. ZZP Nederland en andere belangenorganisaties voor ZZP’ers worden graag betrokken in een overleg…
 

Deel deze pagina: