MKB ondernemers willen minder investeren in 2008

GIBO Groep Accountants & Adviseurs

Het aantal ondernemers in het MKB dat dit jaar substantieel wil investeren is drastisch gedaald ten opzicht van vorig jaar. In 2007 wilde bijna één op de drie MKB-ondernemers (31,5%) meer dan 100.000 euro investeren. Voor 2008 is dit percentage gedaald naar 17,5 procent. Daarmee daalt de investeringsbereidheid tot onder het niveau van 2006 (23,3%). Dit is de meest opvallende uitkomst van de jaarlijkse ondernemersenqu(ee)te van MKB Adviseurs en GIBO Groep Accountants en Adviseurs.
Ook zetten ondernemers andere investeringen, zoals in efficiency, kennis of een samenwerkingsverband, op een lager pitje in vergelijking met voorgaande jaren. Ondernemers zetten daarentegen massaal internet in als middel om klanten te werven en leveranciers te selecteren.

Oogstjaar
Meer dan duizend ondernemers hebben aangegeven wat hun verwachtingen zijn voor dit jaar. Waren 2006 en 2007 jaren waarin volop gezaaid is; ondernemers geven aan in 2008 te willen oogsten. Groei in afzet en omzet staat nu voorop. Noemde twintig procent van de respondenten voor het jaar 2007 het vergroten van omzet bij bestaande klanten als zeer grote uitdaging, in 2008 is dit voor 30 procent van de ondernemers een zeer belangrijk streven. Groei van het aantal klanten werd in 2007 door 28 procent als zeer grote uitdaging gezien, terwijl dit percentage voor 2008 is gestegen naar 43 procent.

Internet
Internet is niet langer een middel om alleen bedrijfsinformatie online te zetten, maar een volwaardig communicatie- en marketinginstrument. Een website die goed is afgestemd op de behoefte van de doelgroep is anno 2008 een onmisbaar gereedschap. Zeventig procent van de eenmanszaken en zelfs 75 procent van de bedrijven in de categorie 1-5 medewerkers gebruiken internet om leveranciers te selecteren en klanten te werven. Ook zeven op de tien ondernemingen in het middenbedrijf maakt voor dit doeleind gebruik van internet.

Informatiebronnen
De rol van internet als (zeer) belangrijke bron van informatie wordt door 63 procent van de MKB-ondernemers onderkend. Andere (zeer) belangrijke informatiebronnen zijn collega-ondernemers (58%), het accountantskantoor (55%), ondernemersverenigingen (49%) cursus en training (47%), vakbladen (45%), de brancheorganisatie (41%), de bank (32%) en overige adviesorganisaties (28%).

Arbeidsmarkt
Vijftien procent van de eenmanszaken verwacht dit jaar door te groeien naar meer personeel, terwijl in het middenbedrijf 46 procent het personeelsbestand in 2008 wil of moet uitbreiden. Eén op de drie ondernemers in het middenbedrijf vreest voor het vertrek van goed personeel en een even groot percentage noemt het werven van nieuw personeel een grote tot zeer grote uitdaging. Vooral in de detailhandel (68%) als in de bouw (65%) is de personele bezetting een groot punt van zorg.

Wet- en regelgeving
Naast dreigende knelpunten in de arbeidsmarkt is het met name de horecabranche die een (zeer) grote bedreiging ziet in de nieuwe wet- en regelgeving. Maar liefst 76 procent van de ondernemers is zeer verontrust vanwege het rookverbod dat in de loop van dit jaar van kracht wordt. In andere branches schommelt de bezorgdheid over nieuwe wet- en regelgeving rond de 40 procent.
Politiek
Gevraagd naar de prioriteit die de overheid moet stellen, komt de bestrijding van de kleine criminaliteit op de derde plaats, na de bekende zorgenkinderen: verlichting van de administratieve lasten en versoepeling van het ontslagrecht. Een kwart van de ondernemers vindt de VVD de politieke partij voor ondernemers. Twaalf procent verwacht dat de partij van Rita Verdonk de nieuwe partij voor ondernemers wordt, terwijl 21 procent aangeeft dat het tijd is voor een andere nieuwe ondernemerspartij. Eén op de drie ondernemers vindt het niet belangrijk dat er een politieke partij is specifiek voor ondernemers.


Deel deze pagina: